เกี่ยวกับหน่วยงาน

ถ้าคุณมีทุกข์ ! เพราะ ไม่ได้รับความเป็นธรรม อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ประพฤติมิชอบ รู้เบาะแสแจ้งได้ที่ "มหาวิทยาลัย"
สถานที่ตั้ง 199/19 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-222-951   043-226-823