* กิจกรรมทั่วไป

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

+ อ่านต่อ..

* กิจกรรมหน่วยงาน

กิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรร

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรขึ้น ประจำปี 2561...

+ อ่านต่อ..

* กิจกรรมสมาชิก


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฐานะเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน (SUN Thailand Sustainable University Network of Thailand) ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้ขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง จั...

+ อ่านต่อ..