รายละเอียดกิจกรรม

ห้วข้อ : กิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรร
    มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรขึ้น ประจำปี 2561
ภาพกิจกรรม