รายละเอียดกิจกรรม

ห้วข้อ :
    มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฐานะเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน (SUN Thailand Sustainable University Network of Thailand) ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้ขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง จัดโครงการรณรงค์ลดใช้ขยะพลาสติก ด้วยแอปพลิเคชั่น "Eco life" โดยมี "คุณท็อป" พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร เเละ"คุณนุ่น" ศิรพันธ์ วัฒนจินดา มาเป็นผู้สร้างเเรงบันดาลใจด้านการเป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อมโดยเริ่มการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดใช้ขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ เมื่อวันที่ 8 กันยนยน 2561 ที่ผ่านมา
ภาพกิจกรรม