รายละเอียดกิจกรรม

ห้วข้อ : ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
    มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาพกิจกรรม