ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordหมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
P Principal พริ้นซิพอล (อังกฤษ) ปรินซิปเปิล
คำอธิบาย

นักดนตรีคนแรกในแถวของกลุ่มเครื่องดนตรีแต่ละชนิดในวงออร์เคสตรา

นักร้องที่ขับร้องส่วนนำในการแสดงโอเปราแต่ไม่ใช่นักร้องนำ

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
I Interlude อินเท้อรลูด (อังกฤษ) อินเท้อรลูด
คำอธิบาย

เพลงคั่นเพลงสลับฉาก

สังคีตนิพนธ์บทสั้น ๆ ที่ใช้เล่นคั่นระหว่างท่อนใหญ่หรือระหว่างองก์ละคร

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
I Idiomatic style อิเดียเเม้ติก สไตล (อังกฤษ) อิเดียเเม้ติก สไตล
คำอธิบาย

กระบวนแบบเฉพาะทางของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด

หมายถึงสังคีตนิพนธ์ที่นิพนธ์ขึ้นสำหรับเครื่องดนตรีเฉพาะเครื่องโดยนิพนธ์ให้เหมาะสมกับเขตช่วงเสียงและธรรมชาติเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด

เมเลอดิก เพอร์เคิสเชิน) เช่น เปียโน ไซโลโฟน กล็อกเคนสปีล และกลุ่มที่ใช้บรรเลงได้เฉพาะส่วนจังหวะ(Fixed percussion ฟิกซ์ด เพอร์เคิสเชิน) เช่น กลอง ฉาบฆ้อง      เป็นต้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
L Lebendig เลเบ๊นดิก (เยอรมัน) เลเบ๊นดิก
คำอธิบาย

มีชีวิตชีวา

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
U Unisono ยูนิโซ้โน (อิตาเลียน) ยูนิโซ้โน
คำอธิบาย

คู่1เสียงคู่ 1 เพอร์เฟ็กต์

เสียงระดับเดียวกันใช้เป็นคู่กัน  เช่น C คู่ C / D คู่ D/ F คู่ F /  Bb คู่ Bb  เป็นต้น  มีที่ใช้เช่นในการขับร้องหมู่ที่ให้นักร้องทุกคนขับร้องโน้ตตัวเดียวกันและการบรรเลงที่ให้เครื่องดนตรีทุกชิ้นในวงเล่นโน้ตตัวเดียวกันเป็นต้น