ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordหมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
O Opera house อ๊อปเปอรา เฮาส (อังกฤษ) อ๊อปเปอรา เฮาส
คำอธิบาย

โรงแสดงอุปรากร

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
B Bitonality ไบโทแน้ลิที (อังกฤษ) บลูโน้ตส์
คำอธิบาย

เสียงขั้นที่ 3,5  และ 7 ในมาตราเสียงไดอาโทนิกที่ลดลงครึ่งเสียงเพื่อใช้นิพนธ์ทำนองเพลงบลูส์ตัวอย่างเช่นบลูโน้ตส์ในกุญแจ ซี เมเจอร์ (C  Major)1 ช่วงคู่แปด ประกอบด้วยระดับเสียงC   D   Eb   F   GbA   BbC

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
D Diminished ดิมมินิ้ชท (อังกฤษ) ดิมมินิชท์
คำอธิบาย

ทำให้เล็กลง   ทำให้แคบลง

คือให้ลดเสียงบนของคู่เสียง หรือของคอร์ดลง1 ครึ่งเสียง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
C Contrasting section คันทร้าสติง เซ้คเชิน (อังกฤษ) คันทร้าสติง เซ้คเชิน
คำอธิบาย

ตอนแตกต่าง

ท่อนแยก ท่อนแทรก

หมายถึงตอนหนึ่งของทำนองที่แทรกเข้ามาในบทเพลง มีความแตกต่างจากตอนอื่นที่กุญแจเสียง โครงสร้างประโยค ความยาว แนวทำนอง และลักษณะจังหวะเช่น ท่อนแยกของเพลงป็อปปูลาร์มาตรฐานคือที่ท่อนที่ 3 ในจำนวน 4 ท่อน เรียกท่อนแยกนั้นว่าท่อน B หรือท่อน Bridge (บริดจ์)หรือท่อน Change (เช้นจ์)หรือท่อน Hook(ฮุก)

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
S Seventh เซ้เวินท (อังกฤษ) เซ้เวินท
คำอธิบาย

คู่  7

เสียงคู่  7  เช่น  C คู่  B  /  F คู่ E