ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordหมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
K Keyboard คียบอรด (อังกฤษ) คียบอรด
คำอธิบาย

เครื่องคีย์บอร์ดเครื่องลิ่มนิ้ว

ชื่อเรียกเครื่องดนตรีสกุลเครื่องลิ่มนิ้ว เช่น  เปียโน ออร์แกนฮาร์ปสิคอร์ด คลาวิคอร์ด ที่ควบคุมระบบเสียงด้วยการลงนิ้วเคาะหรือกดที่แผงลิ่มนิ้ว ทำให้กลไกรูปร่างต่างๆกันที่อยู่ภายในเครื่องกระดกเคาะหรือดีดสายลวดหรือตีลูกระนาด หรือต่อวงจรอิเล็กทรอนิกที่อยู่ภายในตัวเครื่อง ทำให้เกิดเสียงเรียก “ลิ่มนิ้ว” ทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า คีย์ (Keys) เปียโนสมัยใหม่มี  88 ลิ่มนิ้ว  การเล่นเปียโนจึงมีคำสแลงว่า “เล่นเครื่องแปดสิบแปด”

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
V Virginal เว้อร์จิเนิล (อังกฤษ) เวอร์จินัล
คำอธิบาย

ชื่อเรียกฮาร์ปสิคอร์ดยุคเริ่มต้นเป็นเครื่องคีย์บอร์ดขนาดเล็ก

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
C caressant กาเรสซ้อง (ฝรั่งเศส) กาเรสซ้อง
คำอธิบาย

ภาษาอิตาเลียนเรียกว่า  Carezzando  คาเรสซั้นโด นุ่มนวล

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
D Detonieren เดโตนิเย้เริน (อิตาเลียน) เดโตนิเย้เริน
คำอธิบาย

เสียงเพี้ยน

 เสียงขับร้องที่ไม่ตรงกับตัวโน้ตในกุญแจเสียง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
U Upward stem อั๊พเวิรดสเตม (อังกฤษ) อั๊พเวิรดสเตม
คำอธิบาย

ก้านหางตัวโน้ตที่ชี้ขึ้น

ใช้ในกรณีที่หัวตัวโน้ตอยู่ช่วงล่างใต้เส้นที่ 3  ของบรรทัดห้าเส้น  ดังรูป:

ตรงกันข้ามกับ  Downward  stemดาวน์เวิร์ดสเตม ที่ก้านหางของตัวโน้ตชี้ลงในกรณีที่หัวของตัวโน้ตอยู่ช่วงบนเหนือเส้นที่ 3 ขึ้นไปของของบรรทัดห้าเส้น  ดังรูป: