ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordหมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
N Noise น้อยส (อังกฤษ) น้อยส
คำอธิบาย

เสียงรบกวน / เสียงหนวกหู

ตรงกันข้ามกับ Voice (ว้อยซ์) ซึ่งเป็นเสียงรื่นหู

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
S Sextet เซ้กซเทท/ เซ็กซเท้ท (อังกฤษ) เซ้กซเทท/ เซ็กซเท้ท
คำอธิบาย

วงเซกซ์เท็ตวงเซ็กซ์เต็ต

วงเชมเบอร์เครื่องหก

วงเชมเบอร์ที่ประสมวงด้วยเครื่องดนตรี  6 ชิ้น  และใช้หมายถึงบทสังคีตนิพนธ์สำหรับวง       แชมเบอร์เครื่องหกด้วยชนิดของเครื่องดนตรีที่ใช้ประสมวงแตกต่างกันไปตามบทสังคีตนิพนธ์แต่ละบทของสังคีตกวีแต่ละคน เช่น บราหมส์(Brahms) สังคีตกวีชาวเยอรมัน นิพนธ์สตริงเซกซ์เท็ต หมายเลข 18 และ 36สำหรับวงเซกซ์เท็ตที่ประสมวงด้วย ไวโอ๊ลิน 2 ตัว วีโอ๊ลา 2 ตัว และวีโอลอนเช้ลโล 2 ตัว แต่เบโทเฟนสังคีตกวีชาวเยอรมัน นิพนธ์บทสังคีตนิพนธ์วินด์เซกซ์เท็ต หมายเลข 71สำหรับวงเซกซ์เท็ตที่ประสมวงด้วย คลาริเน็ต 2 ตัว ฮอร์น 2 ตัว และ บาสซู้น 2 ตัว เป็นต้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
L Laisser / Laisser vibre เลเซ้วิเบรอ (ฝรั่งเศส) เลเซ้วิเบรอ
คำอธิบาย

ทำให้สั่นพลิ้วกังวานอยู่อย่างนั้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
P Podium โพ้เดียม (ลาติน) โพเดียม
คำอธิบาย

โพเดียม

แท่นยืนหน้าวงดนตรีสำหรับให้วาทยกรยืนอำนวยเพลง มีสแตนด์วางสกอร์รวมอยู่ด้านหน้า คำนี้นิยมใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะที่ในประเทศอังกฤษนิยมใช้คำว่า Rostrum(โรสตรุม)

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
T Transition ทร้านซิทเชิน (อังกฤษ) ทร้านซิทเชิน
คำอธิบาย

ช่วงเชื่อม

ส่วนสั้นๆ  ที่เชื่อมต่อระหว่างท่อนใหญ่ท่อนหนึ่ง กับอีกท่อนหนึ่ง