ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordหมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
N Neighboring tone เน้เบอริงโทน (อังกฤษ) เน้เบอริงโทน
คำอธิบาย

โน้ตเคียงข้าง  โน้ตช่วย

 คือโน้ตนอกคอร์ด  อาจสูงกว่า หรือ ต่ำกว่าโน้ตในคอร์ดที่เป็นโน้ตหลักก็ได้

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
A Arrangement อารเร้นจเมินท อังกฤษ อารเร้นจเมินท
คำอธิบาย
การเรียบเรียงเสียงประสาน การออกแบบแนวเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีทุกชิ้นที่ใช้ประสมวงด้วยการบันทึกเป็นตัวโน้ตสำหรับเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นแบบแยกทางและแยกแผ่นกระดาษโน้ตไว้ล่วงหน้าก่อนการลงมือบรรเลงเพื่อทำให้เสียงบรรเลงทั้งวงมีความสมดุล และสอดคล้องกลมกลืนกันตามหลักวิชา “การประสานเสียง”(Harmony ฮาร์เมนี)ทุกๆส่วน ทั้งส่วนจังหวะ ส่วนทำนอง ส่วนเสียงประสาน ส่วนลีลาสอดประสาน และส่วนองศาความดังเบา (Dynamicไดนามิก)
หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
T Tremolo เตรโม้โล (อิตาเลียน) เตรโม้โล
คำอธิบาย

เสียงรัว    เสียงสั่นพลิ้ว

ให้เล่นโน้ตตัวเดิมซ้ำถี่ๆและรวดเร็ว