ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordหมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
P Portamento พอรตาเม้นโต (อิตาเลียน) พอรตาเม้นโต
คำอธิบาย

โน้ตโหยหวน

หมายถึงเสียงเลื่อนไหลจากโน้ตตัวหน้าไปยัง

โน้ตตัวหลังดังติดต่อกันในลมเดียวกัน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
A Arietta อารีเย้ตตา อิตาเลียน อารีเย้ตตา
คำอธิบาย
บทขับร้องรำพันขนาดสั้น อาเรียย่อย
หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
T Touche ทูช (ฝรั่งเศส) ทูช
คำอธิบาย

1.กระดานรองรับการลงนิ้วด้านหน้าคอไวโอลิน

2.ลิ่มนิ้วเปียโน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
F False cadence ฟ้อลส เด้เดินซ (อังกฤษ) ฟ้อลส เด้เดินซ
คำอธิบาย

จุดพักลวง (V –  VI)

ความหมายเดียวกันกับ Deceptive  Cadence

(ดีเซ็ปทีฟ เค้เดินซ์)คือ จุดพักเพลงที่ให้ความรู้สึก

คล้ายๆจะจบตอน แต่เอาคอร์ด  VI   เข้าแทนที่คอร์ด Iจึงเท่ากับลวงว่าน่าจะจบแต่ยังไม่จบ

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
S Solfeggio โซลเฟ้ดโจ (อิตาเลียน) (อิตาเลียน) โซลเฟดโจ
คำอธิบาย

ระบบการอ่านออกเสียงบอกระดับขั้นหรือดีกรีของตัวโน้ตสากลใน 1 ช่วงคู่  8  ของมาตราเสียงไดอาโทนิก โมดเมเจอร์ ที่เคลื่อนที่ไปตั้งต้นเสียง “โด” ที่ขั้นที่ 1 ของทุกกุญแจเสียง และอ่านเสียงอื่นตามลำดับขั้นอีก 7 ขั้นว่า “ เร มี ฟา โซ  ลา  ที โด (สูง) ”