ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "A" 88 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
A Alto clef อ๊าลโทแคล้ฟ อังกฤษ อ๊าลโทแคล้ฟ
คำอธิบาย
กุญแจประจำหลักเสียงอัลโต เครื่องหมายกุญแจประจำหลักเสียงอัลโต ที่บันทึกหัวกุญแจซี (C Clefซี แคลฟ) คาบแส้นที่3 นับขึ้นจากล่างของบรรทัดห้าเส้น เพื่อกำหนด ให้เสียง“ซีกลาง” (Middle C)คาบที่เส้นที่ 3 นั้น โดยปรกติใช้บันทึกโน้ตสำหรับวีโอ๊ลา ดังรูป
หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
A Arrangement อารเร้นจเมินท อังกฤษ อารเร้นจเมินท
คำอธิบาย
การเรียบเรียงเสียงประสาน การออกแบบแนวเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีทุกชิ้นที่ใช้ประสมวงด้วยการบันทึกเป็นตัวโน้ตสำหรับเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นแบบแยกทางและแยกแผ่นกระดาษโน้ตไว้ล่วงหน้าก่อนการลงมือบรรเลงเพื่อทำให้เสียงบรรเลงทั้งวงมีความสมดุล และสอดคล้องกลมกลืนกันตามหลักวิชา “การประสานเสียง”(Harmony ฮาร์เมนี)ทุกๆส่วน ทั้งส่วนจังหวะ ส่วนทำนอง ส่วนเสียงประสาน ส่วนลีลาสอดประสาน และส่วนองศาความดังเบา (Dynamicไดนามิก)
หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
A Attacca อัตตั๊กกา อิตาเลียน อัตตั๊กกา
คำอธิบาย
ต่อท่อนใหม่ ให้ดำเนินต่อไปในทันทีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเว้นวรรค
หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
A Analysis อะแน้ลลิซีส / อันน้าลิซีส อังกฤษ อันน้าลิซีส
คำอธิบาย
การศึกษาวิเคราะห์ วิธีการพิสูจน์หาองค์ประกอบหรือหาปริมาณด้วยการนำมาแยกเป็นส่วนๆเพื่อศึกษาให้ถ่องแท้
หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
A Amplifier แอ๊มพลิฟายเยอร อังกฤษ แอมพลิฟายเออร์
คำอธิบาย
เครื่องขยายเสียง เครื่องไฟฟ้าที่ใช้เพิ่มกำลังหรือแรงขับของสัญญาณเสียงยิ่งบิดปุ่มหรือเลื่อนคันเลื่อนเพิ่มตัวเลขให้สูงขึ้นเสียงยิ่งดังขึ้น