ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "A" 88 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
A Alliteration อัลลิเทอเร้เชิน อังกฤษ อัลลิเทอเร้เชิน
คำอธิบาย
กลุ่มคำที่เริ่มพยัญชนะต้นด้วยอักษรเดียวกัน
หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
A Art อ๊ารท อังกฤษ อ๊ารท
คำอธิบาย
หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
A Allegretto อาลเลเกร๊ตโต อิตาเลียน อาลเลเกร๊ตโต
คำอธิบาย
หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
A Attack อะแท้ก อังกฤษ อะแท้ก
คำอธิบาย
การปรุงเสียง วิธีเริ่มต้นเสียงให้มีคุณภาพต่างๆ เช่น ดัง เบา หวาน เกรี้ยวกราด
หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
A Aleatory music / Aleatoric music / Chance music แอเลียทรี มิ้วสิก / แอเลียทอริก มิ้วสิก / ช้านซมิ้วสิก อังกฤษ แอเลียทรี มิ้วสิก / แอเลียทอริก มิ้วสิก/ ช้านซมิ้วสิก
คำอธิบาย
ภาษาอังกฤษว่า “Dice” แปลเป็นคำภาษาไทยว่า “ลูกเต๋า” ซึ่งสื่อความหมายถึงดนตรี ที่ผู้นิพนธ์เลือกใช้ตัวโน้ตมาใช้สร้างจังหวะ ทำนอง สีสัน และความเข้มของบทเพลงด้วยวิธีสุ่มและมีช่วงเปิดโอกาสให้ผู้บรรเลงสร้างจังหวะทำนองสีสัน และความเข้มของเสียงด้วยตนเองเทียบกับการเล่นเสี่ยงโชคด้วยลูกเต๋า