ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "C" 150 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
C Comedy ค้อมเมอดิ (อังกฤษ) ค้อมเมอดิ
คำอธิบาย

ชวนหัว                

 เช่น Comedy ballet (คอมเมอดิบัลเลต์)  คือ ละครบัลเลต์ที่มีเนื้อเรื่องชวนหัว

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
C camera ค้าเมรา (อิตาเลียน) ค้าเมรา
คำอธิบาย

ดนตรีนอกโบสถ์

ดนตรีเชมเบอร์ที่เล่นนอกโบสถ์  ถ้าเล่นในโบสถ์เรียกว่า  da  chiesa (ดา กิ๊สสา)

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
C Courante คูร้านท (ฝรั่งเศส) กูรองต์
คำอธิบาย

เพลงสวีตกระบวนแบบหนึ่ง

ชื่อกระบวนแบบการเต้นรำสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16  ใช้อัตราจังหวะสาม  เป็นส่วนหนึ่งของสวีต ดูคำว่า Suit

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
C Cornet ค้อรเน็ท/ คอรแน้ท (อังกฤษ) คอร์เน็ตคอร์แน็ต
คำอธิบาย

ชื่อเครื่องดนตรีในสกุลเครื่องทองเหลือง

รูปร่างเหมือนทรัมเป็ต ต่างกันที่ลำตัวของคอร์เน็ตเป็นท่อทรงกรวย ส่วนลำตัวของทรัมเป็ตเป็นทรงกระบอกและความโค้งขดของลำตัว   คอร์เน็ตกลมมนกว่า

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
C Contrapuntal ค้อนทราพั้นเทิล (อังกฤษ) ค้อนทราพั้นเทิล
คำอธิบาย

ทำนองสัมพันธ์

เล่นในลีลาของทำนองสอดประสาน

การใช้ทำนองหลายทำนองบรรเลงประสานสัมพันธ์กัน