ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "C" 150 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
C Computer music คอมพิ้วเทอร มิวสิก (อังกฤษ) คอมพิ้วเทอร มิวสิก
คำอธิบาย

สังคีตนิพนธ์ที่สังคีตกวีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยงาน นับตั้งแต่การสังเคราะห์เสียง การปรับแต่งเสียง การเขียนโน้ตทำนอง การเขียนสกอร์รวม และการทดสอบเสียงบรรเลง กระทั่งถึงการบันทึกเสียง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
C changes เช้นเจ็ส / เช้งเจส (อังกฤษ) เช้นเจ็ส / เช้งเจส
คำอธิบาย

1.การเปลี่ยน   เช่นการเปลี่ยนคอร์ดเพื่อดำเนินแนวเสียงประสานกับแนวทำนองหลัก

2.การแยก เช่น แยกทำนองของท่อนที่ 3 ของเพลงป็อปปูลาร์มาตรฐานซึ่งมี 4 ท่อนให้แตกต่างไปจากท่อนที่ 1,2 และ 4เรียกท่อนที่ 3 ว่าท่อน Change  และเขียนเป็นสูตรบอกสังคีตลักษณ์ของบทเพลงว่า  A A B A

3. ในสังคีตลักษณ์ของดนตรีคลาสสิกแบบ   เทอร์เนอริฟอร์ม(ABA)รอนโดฟอร์ม (ABACA) เรียกท่อนแยกB ว่าEpisode (เอ๊ปปิ สอด)

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
C chorister ค้อริสเทอร (อังกฤษ) คอริสเตอร์
คำอธิบาย

นักร้องชายประจำโบสถ์ 

นักร้องชายที่เป็นสมาชิกของวงนักร้องประสานเสียงที่สมาชิกวงเป็นผู้ชายล้วนๆ

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
C celere เช้เลเร (อิตาเลียน) เช้เลเร
คำอธิบาย

ให้ค่อยๆเร็วขึ้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
C Cacophony เคอค้อเฟอนี อังกฤษ เคอค้อเฟอนี
คำอธิบาย

ดนตรีเสียงกัดกัน

ดนตรีที่มีเสียงกระด้าง เสียงกัด  และเสียงไม่กลมกลืน