ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "D" 80 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
D Dance suite ด๊านซ สวี๊ท / แด๊นซ สวี๊ท (อังกฤษ) ด๊านซ สวี๊ท / แด๊นซ สวี๊ท
คำอธิบาย

เพลงชุดเต้นรำ

เพลงสวีตประกอบการเต้นรำ

สังคีตนิพนธ์รวมชุดขนาดยาว ที่ใช้บรรเลงสนับสนุนกระบวนแบบการเต้นรำที่ออกแบบไว้หลากหลาย  บทบรรเลงแต่ละชุดจึงมีหลายกระบวนตัวอย่างเช่นเพลงชุดเต้นรำสมัยใหม่มี 5 กระบวน แต่ละกระบวนใช้กุญแจเสียงเดียวกัน แต่มีชื่อเรียกและลักษณะต่างกันดังนี้

กระบวนที่ 1 เรียกว่า “กระบวนโหมโรง หรือ      โอเวอร์เชอร์” (Overture)  แยกเป็น 3 ส่วนย่อยตามอัตราความเร็วของจังหวะ(Tempo เต๊มโป)  คือ เร็ว-ช้า-เร็ว (แบบอิตาเลียน) หรือ เร็ว-ช้า-ปานกลาง (แบบฝรั่งเศส)

กระบวนที่ 2 เรียกว่า “กระบวน อาดาโจ”(Adagio)ใช้อัตราความเร็วจังหวะแบบช้าตามสบาย

กระบวนที่ 3 เรียกว่า “กระบวนมินูเอ็ต”(Minuet) ใช้อัตราจังหวะสาม (3/4) เหมือนเพลงวอลต์ซ (Waltz) เต๊มโปช้าและสง่างาม

กระนวนที่ 4 เรียกว่า “กระบวนกาวอต”(Gavotte) ใช้อัตราจังหวะสี่ (4/4) เต๊มโปเร็วปานกลาง

กระบวนที่ 5 เรียกว่า “กระบวนจี๊ก” (Gigue) ใช้อัตราจังหวะสาม  ได้หลายเครื่องหมายประจำจังหวะ เช่น 3/8, 6/4, 9/8 หรือ 12/8

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
D Development ดิเว้ลเลิปเมนท (อังกฤษ) ดิเว้ลเลิปเมนท
คำอธิบาย

ตอนพัฒนาท่อนพัฒนา

ท่อนเพลงตอนที่สังคีตกวีนำเอาองค์ประกอบของท่อนหลักมาเพิ่มรายละเอียดอย่างประณีตเช่นเคลื่อนแนวทำนองด้วยกุญแจเสียงที่แตกต่าง หลากหลาย แล้วเล่นซ้ำอีกเพื่อเป็นการขยายเพลงด้วยวัตถุดิบตัวเดิม

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
D Divertimento ดิแวรติเม้นโต (อิตาเลียน) ดิแวรติเม้นโต
คำอธิบาย

บทเพลงผ่อนอารมณ์

บทบรรเลงขนาดเบาที่แทรกอยู่ในกระบวนที่ซับซ้อน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
D Detonieren เดโตนิเย้เริน (อิตาเลียน) เดโตนิเย้เริน
คำอธิบาย

เสียงเพี้ยน

 เสียงขับร้องที่ไม่ตรงกับตัวโน้ตในกุญแจเสียง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
D Decay ดีเค้ย (อังกฤษ) ดีเคย์
คำอธิบาย

เสียงแผ่วหาย