ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "D" 80 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
D Dynamics ไดแน้มิกส (อังกฤษ) ไดแน้มิกส
คำอธิบาย

องศาความเข้มเสียง

ไดนามิก

องศาความดัง-เบาของพลังเสียง  ยิ่งดังมากยิ่งมีองศาความเข้มมากมีเครื่องหมายต่างๆที่ใช้บันทึกร่วมกับตัวโน้ตเพื่อบอกองศาความเข้มของเสียง ดังที่อธิบายไว้ในคำDynamic accents, Dynamic marks

และมีเครื่องหมายและอักษรย่ออื่นๆที่ใช้บอกการเร่งความดังและการลดความดัง เช่น

เครื่องหมาย                 หรือ อักษรย่อcres.บอกให้เพิ่มความดังขึ้นตามลำดับ

    เครื่องหมาย                 หรือ อักษรย่อdecres. บอกให้ลดความดังลงตามลำดับ เป็นต้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
D Double bar lines ดั๊บเบิลบารลายนส (อังกฤษ) ดั๊บเบิลบารลายนส
คำอธิบาย

เส้นคู่แบ่งห้อง

คือเส้นดิ่ง 2เส้นลากดิ่งตัดบรรทัดห้าเส้นบอกตอนจบของท่อนเพลง  ถ้าเส้นที่2เป็นเส้นหนากว่าเส้นที่ 1 แสดงว่าจบบทเพลงดูตัวอย่าง

จบท่อน:

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
D Doloroso โดโลโร้โซ (อิตาเลียน) โดโลโร้โซ
คำอธิบาย

เศร้า

ทำเสียงให้เศร้าสร้อย

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
D D.S. ดี.เอ้ส (อังกฤษ) ดี.เอ้ส
คำอธิบาย

ย้อนไปเริ่มที่เครื่องหมาย

อักษรย่อแทนเครื่องหมาย “ดาลเซ้นโย” ที่บอกให้ผู้บรรเลงย้อนกลับไปเล่นมาจากโน้ตที่อยู่ใต้เครื่องหมายตัวแรก และจบที่โน้ตที่อยู่ใต้เครื่องหมาย ตัวที่ 2ดังโน้ต

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
D Doux ดู๊ (ฝรั่งเศส) ดู๊
คำอธิบาย

มีเสน่ห์