ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "E" 50 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
E Echappee แอะเช้ปแป (ฝรั่งเศส) แอะเช้ปแป
คำอธิบาย

โน้ตหลีกเสียงหลีก

เสียงนอกคอร์ดที่ใช้นำหน้าคอร์ด

มีระดับสูงกว่าหรือต่ำกว่าโน้ตในคอร์ด  1 ขั้นเสียง  ความหมายเดียวกันกับ  Escape tone(อีสเค้พโทน)

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
E Equal voices อี๊ควัล ว้อยเซ็ส (อังกฤษ) อี๊ควัล ว้อยเซ็ส
คำอธิบาย

การเรียบเรียงทำนองให้เท่ากัน

การเรียบเรียงให้ทำนอง 2 ทำนองที่แตกต่างกันแต่ใช้เขตช่วงเสียงเดียวกันและเล่นประสานเสียงกัน เช่น ใช้เขตช่วงเสียงโซปราโนหรือ เขตช่วงเสียง อัลโต เหมือนกันเป็นต้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
E Ethos อี๊โทส (กรีก) อีโทส
คำอธิบาย

มาตราสียงแบบกรีก 

ที่เชื่อว่าแต่ละมาตราเสียงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกสะเทือนใจต่างกัน เช่นบางมาตรามีเสียงอ่อนโยน  บางมาตรามีเสียงเข้มแข็ง บางมาตรามีเสียงเศร้าโศก  บางมาตราพาใจเคลิบเคลิ้ม

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
E Eurhythmics ยูรี้ธมิกส (อังกฤษ) ยูรี้ธมิกส
คำอธิบาย

ระบบการสอนจังหวะหรือลักษณะจังหวะด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย ผู้ต้นคิดคือ  อีมิลจ้ากส์ ดัลโครช (Emile Jacques Dalcroze) ครูดนตรีชาวสวิสเชื้อสายฝรั่งเศสผู้ก่อตั้งสถาบันการสอนดนตรีระบบนี้ขึ้นในประเทศเยอรมันนี เมื่อปี ค.ศ. 1910

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
E Exoticism อิกซ้อทิกอิสเซิม (อังกฤษ) อิกซ้อทิกอิสเซิม
คำอธิบาย

กระแสนิยมต่างชาติ

กระแสนิยมการนำเอาทำนอง ลักษณะจังหวะ และเครื่องดนตรีของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติตะวันออกแถบเส้นศุนย์สูตร มาใช้นิพนธ์สังคีตนิพนธ์แนวคลาสสิก  เป็นที่นิยมในสมัยโรแมนติก (ช่วงปี ค.ศ. 1830-1900)