ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "E" 50 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
E Emu เอ๊มู (ฝรั่งเศส) เอ๊มู
คำอธิบาย

สะเทือนใจ

ให้เล่นด้วยอารมณ์สะเทือนใจ

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
E Energico เอแน้จิโก (อิตาเลียน) เอแน้จิโก
คำอธิบาย

ทรงพลัง

ให้บรรเลงอย่างทรงพลัง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
E Etude เอทู้ด / เอ๊ทูด (ฝรั่งเศส) เอทู้ด / เอ๊ทูด
คำอธิบาย

เอทูดบทฝึกดนตรี

สังคีตนิพนธ์ที่นิพนธ์ขึ้นใช้สอนเทคนิควิธีเล่นเครื่องดนตรีเฉพาะเครื่องเฉพาะกลุ่มในขั้นสูง มีคุณภาพพอๆกันกับสังคีตนิพนธ์ทั่วไป สามารถนำไปใช้บรรเลงเป็นคอนเสิร์ตได้

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
E Embouchure อัมบู๊เชอร (ฝรั่งเศส) อองบูชูร์
คำอธิบาย

ที่เป่า

ตำแหน่งปากและริมฝีปากเมื่อเล่นเครื่องดนตรีสกุลเครื่องลม

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
E Evaded Cadence อีเว้ดเด็ด เค้เดินซ (อังกฤษ) อีเว้ดเด็ด เค้เดินซ
คำอธิบาย

จุดพักเพลงแบบขัด

ความหมายเดียวกันกับDeceptive Cadence

(ดีเซ้พทีฟ เค้เดินซ์) ของอเมริกัน และ Interrupted Cadence(อินเทอรั้ปเท็ด เค้เดินซ์) ของอังกฤษ

หมายถึงจุดพักเพลงที่ใช้คอร์ด V-VI ที่ให้ความรู้สึกเหมือนว่าจะจบแต่ยังไม่จบ เป็นส่วนเตรียมพร้อมที่จะนำเข้าสู่ท่อนถัดไปด้วยการใช้คอร์ดอื่นเกลาเสียงให้กลมกลืนเสียก่อน