ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "F" 65 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
F Full house ฟู้ลเฮาส์ (อังกฤษ) ฟู้ลเฮาส์
คำอธิบาย

มีผู้ชมเต็มโรง

มีผู้ซื้อตั๋วเข้าชมการแสดงครบทุกที่นั่ง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
F Fortissimo ฟอรติสซี้โม (อิตาเลียน) ฟอร์ติสสิโม
คำอธิบาย

ดังมาก เขียนย่อว่า ff

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
F Fingering ฟิ้งเกอริง (อังกฤษ) ฟิ้งเกอริง
คำอธิบาย

การกำหนดนิ้วการลงนิ้ว

ใช้กับเครื่องดนตรีทุกชนิดที่ควบคุมระดับเสียงด้วยการลงนิ้ว

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
F Free jazz ฟรี จ๊าซ (อังกฤษ) ฟรีแจ๊ส
คำอธิบาย

ดนตรีแจ๊สที่แตกตัวออกมาจากแบบต้นฉบับ

ในช่วงปี ค.ศ. 1960  มีลักษณะไม่ยึดติดอยู่กับสังคีตลักษณ์และแบบรูปการดำเนินคอร์ด

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
F Forte ฟ้อรเต (อิตาเลียน) ฟ้อรเต
คำอธิบาย

ดัง   เขียนย่อว่า f