ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "F" 65 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
F Fagott ฟาโก๊ต (เยอรมัน) ฟากอต
คำอธิบาย

ชื่อเรียกบาสซู้นในภาษาเยอรมัน

ภาษาอิตาเลียนเรียก Fagotto ( ฟาโก๊ตโต)

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
F Fingerboard ฟิ้งเกอรบอรด (อังกฤษ) ฟิ้งเกอรบอรด
คำอธิบาย

กระดานรองสายสำหรับใช้รับน้ำหนักนิ้วมือซ้ายที่กดสายเลือกระดับเสียงบนสายของเครื่องดนตรีสกุลเครื่องสาย  เรียกการกดสายว่าการลงนิ้ว

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
F Fiddle ฟิ้ดเดิล (อังกฤษ) ฟิ้ดเดิล
คำอธิบาย

ซอ

เครื่องสายใช้สี

คำสแลง หมายถึง ไวโอลิน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
F Finale ฟีน้าเล (อิตาเลียน) ฟีน้าเล
คำอธิบาย

ท่อนจบ

บทจบท่อน หรือจบกระบวน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
F Fa / ฟา (อังกฤษ) ฟา
คำอธิบาย

คำอ่านออกเสียงบอกชื่อโน้ตขั้นที่ 4  ซึ่งเรียกว่าขั้นซับโดมินันต์ (Subdominant) ของมาตราเสียง ไดอาโทนิก(Diatonic scale) โมดเมเจอร์ (Major mode) ในทุกกุญแจเสียงตามแบบโซลเฟ้ดโจ(Solfeggio)) หรือแบบโทนิกโซ-ฟา (Tonic Sol-Fa) คำอ่านว่า “Fa” นี้ตัดเอามาจากพยางค์แรกของบทสวดสรรเสริญเซนต์จอห์นวรรคที่ 4 ที่มีความเต็มว่า Famuli tuorum ฟามูลิ ตุโอรุม