ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "H" 29 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
H Heavy metal เฮ้ฟวี เม้ตเทิล (อังกฤษ) เฮวีเมทัล
คำอธิบาย

ดนตรีร็อกที่เน้นเสียงคอร์ดอันทรงพลังมีความดังเร้าใจด้วยเสียงโลหะ ขยายเสียงบรรเลงและขับร้องด้วยเครื่องขยายเสียงที่มีกำลังวัตต์สูงใช้ลักษณะจังหวะแบบซ้ำๆ ประสมวงด้วยกีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบสไฟฟ้ากลองชุดและนักร้องขับร้องด้วยการกรีดเสียงตะโกนอย่างสุดกำลังเกิด ที่ต่างคนต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมเอากระบวนแบบของเพลงบลูส์และเพลงอาร์แอนด์บี (R&B = Rhythm and Blue / Rock and Blue) มาประสมกัน มีทำนองเสนาะด้อยกว่าทำนองเพลงร็อก พัฒนาขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1960 ตอนปลาย

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
H Hymn ฮิ้มหมะ (อังกฤษ) ฮิม
คำอธิบาย

เพลงสวดสดุดี

เพลงสวดสดุดีพระเจ้าของโบสถ์คริสต์ที่นำบทกวีมาใส่ทำนอง ฮิมที่เก่าแก่ที่สุดคือฮิมของชาวตะวันออกบทที่จอห์น คีเบิล (John Keble) ตั้งชื่อว่า“Hail, gladdening Light”(เฮล, แกลดเดนนิง ไลต์ แปลว่า ตกลงมาเหมือนลูกเห็บเถิด แสงแห่งความดีใจ) และจอห์น สไตเนอร์ (John Stainer) เป็นผู้ใส่ทำนองที่ปัจจุบันชาวคริสต์ตะวันตกใช้เป็นเพลงสวดยามเย็น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
H Heterophony แฮ้เทอโรโฟนี (กรีก) เฮเทโรโฟนี
คำอธิบาย

ดนตรีแปรแนว

ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติเรียกว่า “วิวิธศัพท์”หมายถึงการบรรเลงที่นักดนตรีแต่ละคนในวงสามารถแปรแนวทำนองของตนได้อย่างอิสระด้วยวิธีด้นกลอนสด แต่ทำนองแปรต้องอิงอยู่กับทำนองเอกหลัก(Subject/Theme ซับเจคต์/ทีม) วงดนตรีไทยและวงดนตรีตะวันออกมักใช้การบรรเลงประสานเสียงแบบเฮเทโรโฟนี

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
H Hallelujah / Halleluyah / Halleluia ฮัลเลลู้อิยา (ฮิบรู) ฮัลเลลู้ยา
คำอธิบาย

เป็นถ้อยคำในคัมภีร์ไบเบิลใช้เปล่งสรรเสริญและขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าด้วยจิตร่าเริง  แปลว่า        “ขอถวายพระพรแก่พระผู้เป็นเจ้า” ในเพลงชานต์เขียนคำสะกดว่า Alleluia และในสมัยคริสต์ศักราชที่ 17และ 18 มีสังคีตกวีนำพยางค์นี้ไปใช้ในงานนิพนธ์ดนตรีสอดประสานหลายแนว และบทที่มีชื่อเสียงที่สุดคือบทที่นิพนธ์โดย  แฮนเดิล (Handel) สังคีตกวีชาวเยอรมัน ที่ชื่อว่า เดอะ เมสไซอะ (Messiah)ดังโน้ตตัวอย่าง:

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
H Half cadence ฮาลฟ เค้เดินซ (อังกฤษ) เคเดินซ์เปิด
คำอธิบาย

เหมือนกันกับ  Imperfect cadence  (อิมเพอร์เฟ็กต์ เคเดินซ์) และ Half close(ฮาล์ฟ โคลส)

คือจุดพักเพลงที่จบด้วยคอร์ดหมายเลข V ของมาตราเสียง ตัวอย่างเช่น:  I – V  /  II – V /  IV - V