ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "I" 32 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
I Intrada อินทร้าดา (อิตาเลียน) อินทร้าดา
คำอธิบาย

บทเปิดบทนำ

ความหมายเดียวกันกับ Prelude (เปรลู้ด)

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
I Instrumental อินสตรูเม้นเทิล (อังกฤษ) อินสตรูเม้นเทิล
คำอธิบาย

ดนตรีบรรเลง

สังคีตนิพนธ์ที่นิพนธ์ขึ้นสำหรับใช้เครื่องดนตรีบรรเลงไม่มีผู้ขับร้อง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
I Ionian ไอโอเนียน (อังกฤษ) โมดไอโอเนียน
คำอธิบาย

โมดเสียงของดนตรีโบสถ์ที่ตั้งต้นช่วงคู่ 8  ที่C  และจบที่  Cสูง  เทียบได้กับกุญแจ ซี เมเจอร์       (C Major) ของมาตราเสียงไดอาโทนิก โมดเมเจอร์ ซึ่ง1 ช่วงคู่ 8 ประกอบด้วยระดับเสียงC D E F G A B Cสูง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
I Impresario อิมเปรซ้าริโย (อิตาเลียน) อิมเปรซ้าริโย
คำอธิบาย

ผู้จัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ต

นักจัดคอนเสิร์ต

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
I Invertible counterpoint อินเว้อรทิเบิล เค้านเทอรพอยนท (อังกฤษ) อินเว้อรทิเบิล เค้านเทอรพอยนท
คำอธิบาย

ลีลาสอดประสานแบบพลิกกลับ

คือทำนองสองแนวเล่นสลับกันเป็นแนวบนแล้วเปลี่ยนมาเป็นแนวล่าง  เป็นแนวล่างแล้วสลับไปเป็นแนวบน