ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keyword



ผลการค้นหา "K" 20 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
K Key คี้ย (อังกฤษ) คีย์
คำอธิบาย

กุญแจ  ลูกกุญแจ

สื่อความหมายได้ 3 อย่างคือ:

 

1.กุญแจเสียง

หมายถึง “เสียงศูนย์กลางของมาตราเสียง” (Central sound เซ้นทราล ซาวน์ด) ซึ่งก็คือ“เสียงขั้นโทนิก”(Tonic โทนิก) หรือ“เสียงขั้นที่ 1”ของอนุกรมเสียง8 ขั้นใน“ช่วงทบหนึ่ง”(1 octaveออกเท้ฟ)ของมาตราเสียงใดมาตราเสียงหนึ่ง ทั้งมาตราเสียงไดอาโทนิก และมาตราเสียงโครมาติก  เสียงใดเสียงหนึ่งในช่วงทบสามารถใช้ตั้งต้นเป็นเสียงขั้นที่ 1 ได้ทั้งสิ้น และเสียงนั้นจะเป็นชื่อเรียก “กุญแจเสียง”(Key คี้ย์ )

ตัวอย่างเช่น

  • ถ้าตั้งต้นกุญแจเสียงที่โน้ตเสียง C ในโมดเมเจอร์ก็เรียกชื่อกุญแจเสียงว่า กุญแจซีเมเจอร์ (C Major Key) เสียง C นั้นเป็นเสียงศูนย์กลาง และเสียงใน 1 ช่วงทบ คือ C D E F G A B C
  • ถ้าตั้งต้นกุญแจเสียงที่โน้ตเสียง A ในโมดไมเนอร์ก็เรียกชื่อว่า กุญแจ เอ ไมเนอร์(A minor Key)เสียง A นั้นเป็นเสียงศูนย์กลาง และเสียงใน 1 ช่วงทบ คือ A B C D E F G A
  • ถ้าตั้งต้นกุญแจเสียงที่โน้ตเสียง Bb ในโมดเมเจอร์ก็เรียกชื่อว่า กุญแจ บีแฟลตเมเจอร์ (Bb Major Key) เสียง Bb นั้นเป็นเสียงศูนย์กลาง และเสียงใน 1 ช่วงทบ คือ  Bb C D Eb F G A Bb

เสียงขั้นที่ 1 ซึ่งเรียกว่าขั้นโทนิกของกุญแจเสียงเป็นเสียง “ศูนย์กลาง”(Central toneเซ้น  ทราล  โทน) ของกุญแจเสียง เพราะทำนองทุกทำนองต้องจบบทหรือลงจุดพักเพลงแบบสมบูรณ์(Perfect cadence เพอร์เฟ็กต์ เค้เดินซ์) ที่เสียงขั้นโทนิกนี้ และเสียงขั้นอื่นๆในกุญแจเสียงรวมถึงคอร์ดที่ใช้เสียงขั้นต่างๆในกุญแจเสียงเป็นโน้ตพื้นต้น (Root รู้ต) ต้องมีคุณสมบัติสัมพันธ์กับเสียงขั้นโทนิกตามดีกรีของขั้นเสียง ดูที่คำว่า Degree)

2. ลิ่มนิ้วของเครื่องดนตรีสกุลเครื่องคีย์บอร์ด

หมายถึง “แผงลิ่มสีขาวและสีดำ” ที่ใช้เป็นที่ลงนิ้วให้กลไกภายในของเครื่องคีย์บอร์ดเช่นเปียโน ออร์แกน  ฮาร์ปสิคอร์ด คลาวิคอร์ด      ฮาร์มอเนียม กระดกเคาะสายลวดที่ขึงอยู่ภายในตัวเครื่องให้เกิดเสียงดัง

3.กระเดื่อง(Lever ลีเวอร์)

       คือกระเดื่องโลหะชิ้นเล็กๆรูปตัวหนอนที่ติดตั้งไว้ข้างรูนับ (Fingering holes ฟิงเกอริง โฮลส์) รอบลำตัวของเครื่องดนตรีสกุลเครื่องลมไม้เช่น คลาริเน็ต แซกโซโฟน ฟลู้ต ปิกโกโล โอโบ  อิงลิชฮอร์น บาสซู้น สำหรับให้ผู้เล่นใช้นิ้วกด-ปล่อย ควบคุมการเปิด-ปิดรูเสียงเพื่อเลือกระดับเสียงตามทำนองเพลง เนื่องจากนิ้วมือของผู้เป่ายาวไม่พอที่จะเอื้อมไปเปิด-ปิดรูนับเหล่านั้นได้ถึง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
K Key signature คียซิ้กเนิทเชอร/ คีย ซิ้กเนิทเจอร (อังกฤษ) คียซิ้กเนิทเชอร/ คีย ซิ้กเนิทเจอร
คำอธิบาย

คีย์ซิกเนอเชอร์เครื่องหมายประจำกุญแจเสียง

เครื่องหมายที่ใช้จำนวนเครื่องหมายแปลงเสียงคือเครื่องหมายชาร์ป (#)หรือเครื่องหมายแฟลต  (b) แตกต่างกันบันทึกรวมกันอย่างเป็นระบบตามลำดับการเกิดก่อนหลังของเครื่องหมายแปลงเสียงเหล่านั้น ไว้ที่ต้นบรรทัดห้าเส้นทุกบรรทัดของโน้ตเพลงบทเดียวกันเพื่อใช้เป็นตัวชี้บอกให้ผู้อ่านโน้ตทราบว่าเพลงบทนั้นๆมีเสียงใดเป็นเสียงขั้นโทนิกอันเป็นเสียงที่ใช้บอกชื่อกุญแจเสียงและเป็นเสียงศูนย์กลางของทำนองเพลง

ดูเครื่องหมายคีย์ซิกเนอเชอร์ของกุญแจสัมพันธ์ดังต่อไปนี้:

เร้ลเลอทีฟ เมเจอร์:

 

 

เร้ลเลอทีฟไมเนอร์:

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
K Koechel listing เค้อเชิล ลิ้สติง (อังกฤษ) เค้อเชิล ลิ้สติง
คำอธิบาย

รายการลำดับสังคีตนิพนธ์ของโมซาร์ต โดย เคอเซิลตรงกันกับคำภาษาลาตินว่า Opus(โอ๊ปุส หรือโอ๊เพิส)ใช้ลำดับหมายเลขของสังคีตนิพนธ์ของสังคีตกวีเลโอโพลด์ โมซาร์ตโดยเฉพาะขึ้นต้นด้วยอักษรK. หรือ KV.ตามด้วยหมายเลขบอกลำดับออกแบบเรียกโดยLudwig von Koechel(ลุ้ดวิก ฟอนเค้อเชิล)นักพฤกษศาตร์ชาวออสเตรียนผู้ศรัทธางานสังคีตนิพนธ์ของสังคีตกวีโมซาร์ตอย่างจริงจัง  เคอเชิลมีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1800 – 1877

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
K Kodaly โคด๊าย / โคด๊ายิ (ฮังกาเรียน) โคด๊าย / โคด๊ายิ
คำอธิบาย

นามของนักการศึกษาดนตรี สังคีตกวี และนักประวัติศาสตร์ดนตรีชาวฮังกาเรียน มีชื่อเต็มว่า โซลตาน โคดาย(Zoltan Kodaly) มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ.1882 – 1967  ผลงานที่โดดเด่นคือเป็นผู้สถาปนาระบบและเทคนิควิธีสอนวิชาดนตรีสำหรับเด็กที่เรียกว่า Kodaly System (โคด๊าย ซิ้สเติม) หรือ Kodaly Method (โคด๊าย เม้เท็ด) ที่ครูสอนดนตรีทั่วโลกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
K Leader ลี้ดเดอร (อังกฤษ) ลี้ดเดอร
คำอธิบาย

ผู้นำกลุ่ม

ผู้นำนักดนตรีคนอื่น ๆ ใช้หมายถึงคอนเสิร์ตมาสเตอร์(Concert master)คือนักไวโอลินแนวที่ 1คนที่ 1 นั่งเก้าอี้แถวที่ 1ด้านซ้ายมือของวาทยกรเมื่อวาทยกรเดินเข้าสู่เวที จะต้องสัมผัสมือกับนักไวโอลินคนนี้เสมอ แล้วจึงเริ่มอำนวยเพลง