ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "L" 60 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
L Letter notation เล้ตเทอรโนเท้เชิ่น (อังกฤษ) เล้ตเทอรโนเท้เชิ่น
คำอธิบาย

โน้ตตัวอักษร

โน้ตตัวอักษรภาษาอังกฤษ 7 ตัวแรก คือA  B C  D  E  F  G  ที่นักปราชญ์ด้านดนตรีกำหนดให้ใช้แทนขั้นเสียงดนตรี 7 ขั้นใน 1 ช่วงทบ ตามลำดับเสียงต่ำขึ้นไปหาเสียงสูง และถ้าเรียงลำดับอักษรในกุญแจเสียงตามธรรมชาติ (Natural key แนะเชอเริล คีย์) ต้องตั้งต้นอนุกรมที่อักษร C และเรียงลำดับเป็น C  D  E  F  G  A B ซึ่งใช้แทนเสียง โด เร มี ฟา โซ ลา ที(Do Re Me Fa Sol La Ti) ใน 1 ช่วงทบได้ลงตัวพอดี โน้ตตัวอักษรเหมาะสำหรับการใช้สอนเรื่องขั้นเสียงในมาตราเสียง  (Scale สเกล)ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติศัพท์เรียกโน้ตตัวอักษรว่า “สังกรณ์อักษร” เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า“มิ้วสิเคิล แอ๊ลเฟอเบตส์” (Musical alphabets)เทียบกับโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นได้ดังนี้

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
L La / Lah ลา (อังกฤษ) ลา
คำอธิบาย

คำอ่านออกเสียงแบบโทนิกโซ-ฟา (Tonic Sol -Fa) บอกชื่อตัวโน้ตขั้นที่ 6 ซึ่งเรียกว่าขั้นซับมีเดียนต์ (Submediant) ของมาตราเสียงไดอาโทนิกโมดเมเจอร์ แบบโดเคลื่อนที่ (Movable Doh) คือให้อ่านออกเสียงขั้นที่ 6 ว่า “ลา” เหมือนกันทุกกุญแจเสียง(Keys)ไม่ว่าจะเป็นตัวโน้ตอักษรใดก็ตาม คำว่า La นี้ตัดเอามาจากพยางค์แรกของบทสวดสรรเสริญเซนต์จอห์น วรรคที่ 6 ที่มีใจความเต็มว่า

“Labii reatum ลาบิอิ เรอาตุม

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
L Legno/ col legno เล้นโย/ โคล เล้นโย (อิตาเลียน) เล้นโย/ โคล เล้นโย
คำอธิบาย

ไม้ของค้นชัก / ด้วยไม้ของคันชัก

บอกให้สีสายด้วยส่วนที่เป็นไม้ของคันชัก

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
L Lebhaft เล้บฮาฟต (เยอรมัน) เล้บฮาฟต
คำอธิบาย

มีชีวิตชีวา

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
L Leading tone ลี้ดดิงโทน (อังกฤษ) ลีดดิงโทน
คำอธิบาย

เสียงขั้นที่ 7 ในมาตราเสียงไดอาโทนิกทุกกุญแจเสียงเป็นเสียงที่มีแนวโน้มที่จะวิ่งเข้าหาเสียงขั้นที่ 8ซึ่งเป็นเสียงขั้นโทนิกบน(Upper tonic)โดยธรรมชาติเสียงขั้นที่ 7 จะอยู่ต่ำกว่าเสียงขั้นโทนิกบน 1 ครึ่งเสียง  เช่นเสียง B ในกุญแจ ซีเมเจอร์ (C Major)อยู่ต่ำกว่าเสียง  Cสูงที่เป็นเสียงขั้นโทนิกบน  1  ครึ่งเสียงเป็นต้น