ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "L" 60 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
L Legando / Lagato เลก๊านโด / เลก๊าโต (อิตาเลียน) เลก๊านโด / เลก๊าโต
คำอธิบาย

ให้เล่นโน้ตทุกตัวต่อเนื่องกันอย่างราบรื่น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
L Largamente ลารกาเม้นเต (อิตาเลียน) ลารกาเม้นเต
คำอธิบาย

อย่างกว้าง ๆ

ให้เล่นด้วยเสียงค่อนข้างดัง ค่อนข้างช้า ให้ความรู้สึกว่ากว้างโอ่อ่า

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
L Loco โล้โค (อิตาเลียน) โล้โค
คำอธิบาย

กลับช่วงคู่แปดเดิม

บอกให้กลับไปสู่ช่วงทบปกติใช้เขียนหลังเครื่องหมาย  8 vaเช่น 8 va….. loco

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
L Lustig ลู้สติก (เยอรมัน) ลู้สติก
คำอธิบาย

สนุกสนานร่าเริง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
L L.V. แอววี (ฝรั่งเศส) แอววี
คำอธิบาย

อักษรย่อของ  Laisser  Vibre   เลเซ วิเบรอ

ทำให้เสียงสั่นสะเทือน