ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "N" 41 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
N National anthem แน้เชอเนิล อั๊นเท็ม (อังกฤษ) แน้เชอเนิล อั๊นเท็ม
คำอธิบาย

เพลงชาติ

เพลงหรือฮิมที่แต่ละชาติกำหนดให้ใช้เป็นเพลงพิธีการประจำชาติของตนอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะใช้ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติก็ตาม   เช่น เพลงชาติไทยใช้บทเพลงชื่อ “เพลงชาติไทย” ที่นิพนธ์ทำนองโดยศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์ และบทขับร้องโดย พันเอก หลวงสารานุประพันธ์  เพลงชาติอังกฤษใช้บทเพลงชื่อ“God Save the Queen”เพลงชาติอเมริกันใช้บทเพลงชื่อ “The Star – Spangled Banner”เพลงชาติฝรั่งเศสใช้บทเพลงชื่อ“Marseillaise”เพลงชาติสวิตเซอร์แลนด์ใช้บทเพลงชื่อ  “Rufst Du,mein Vaterland”เป็นต้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
N Nobile โนบิ๊เล (อิตาเลียน) โนบิ๊เล
คำอธิบาย

พิถีพิถัน ประณีต

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
N Nocturne โน้กเทิรน (ฝรั่งเศส) โน้กเทิรน
คำอธิบาย

เพลงยามค่ำ น็อกเทิร์น 

สังคีตนิพนธ์สำหรับเดี่ยวเปียโน ในกระบวนแบบโรแมนติกอ่อนหวาน ฟังสบาย ให้บรรยากาศความเป็นกลางคืน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
N Neck เน็ก (อังกฤษ) เน็ก
คำอธิบาย

ส่วนคอ

หมายถึงส่วนที่ยื่นออกไปจากลำตัวของเครื่องดนตรีสกุลเครื่องสายอันเป็นส่วนที่ใช้ติดตั้งกระดานรองรับการลงนิ้ว(Finger boardฟิงเกอริง บอร์ด) เพื่อเลือกระดับเสียง ถ้าเป็นเครื่องสายใช้ดีดจะมีขีดหรือ

เฟรตส์ (Frets) บอกตำแหน่งเสียงติดขวางเป็นระยะๆบนแผ่นรองรับการลงนิ้ว

n.d. เอ็น.ดี. อักษรย่อของ no date of publication (โน เด้ท เอิฟ พลับบลิเค้เชิน) ในภาษาอังกฤษ แปลว่า ไม่บอกวันเดือนปีที่จัดพิมพ์

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
N Note value โน้ต แว้ลิยู (อังกฤษ) โน้ต แว้ลิยู
คำอธิบาย

  ค่าของตัวโน้ต

 ใช้รูปร่างของตัวโน้ตบอกค่า ดังแสดงไว้ใต้คำว่า Notes