ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "N" 41 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
N Noel โน้เอล (ลาติน) โน้เอล
คำอธิบาย

เพลงคริสต์มาส

สิ่งเดียวกันกับ Carol(แค้เริล)

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
N Neapolitan School นี้อาโปลิแตนสกูล (อังกฤษ) นี้อาโปลิแตนสกูล
คำอธิบาย

ชื่อโรงเรียนสอนวิชาการประพันธ์ดนตรีในสมัยคริสต์ศตวรรษที่  18  มีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง  เนเปิลส์  ประเทศอิตาลี

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
N Note head น้ทเฮด (อังกฤษ) น้ทเฮด
คำอธิบาย

หัวตัวโน้ต

ดังรูป:

 

stem

head

flag

 

beam

 

stem

 

 

 
 

 

 

 

 

 

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
N National anthem แน้เชอเนิล อั๊นเท็ม (อังกฤษ) แน้เชอเนิล อั๊นเท็ม
คำอธิบาย

เพลงชาติ

เพลงหรือฮิมที่แต่ละชาติกำหนดให้ใช้เป็นเพลงพิธีการประจำชาติของตนอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะใช้ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติก็ตาม   เช่น เพลงชาติไทยใช้บทเพลงชื่อ “เพลงชาติไทย” ที่นิพนธ์ทำนองโดยศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์ และบทขับร้องโดย พันเอก หลวงสารานุประพันธ์  เพลงชาติอังกฤษใช้บทเพลงชื่อ“God Save the Queen”เพลงชาติอเมริกันใช้บทเพลงชื่อ “The Star – Spangled Banner”เพลงชาติฝรั่งเศสใช้บทเพลงชื่อ“Marseillaise”เพลงชาติสวิตเซอร์แลนด์ใช้บทเพลงชื่อ  “Rufst Du,mein Vaterland”เป็นต้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
N Neoclassical jazz นี้เยอแคล้สิเคิล จ๊าส (อังกฤษ) นี้เยอแคล้สิเคิล จ๊าส
คำอธิบาย

ดนตรีแจ๊สแนวคลาสสิกใหม่

ดนตรีแจ๊สที่ได้รับการพัฒนากระบวนแบบโดยวีนตัน มาร์ซาลิส (Wynton Marsalis) มีบุคลิกลักษณะให้ทำนองด้นสดอิงอยู่กับระบบกุญแจเสียงหรือโมดเสียงและใช้สังคีตลักษณ์แบบดนตรีสมัยใหม่