ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "O" 53 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
O Offertorium อ๊อฟเฟอรทอริอุม (ลาติน) ออฟเฟอร์ตอริอุม
คำอธิบาย

ชื่อท่อนที่  4  ของเพลงแมสสำหรับโบสถ์โรมันคาทอลิกมีบทร้องที่เปลี่ยนแปลงได้

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
O Ottava โอตต๊าวา (อิตาเลียน) โอตต๊าวา
คำอธิบาย

ทบคู่แปด  

เลื่อนเป็นคู่แปด

ตรงกับคำว่า Octave(อ๊อกเตฟ / อ๊อกเทฟ) เขียนย่อว่า  8va.  ใช้บ่งบอก ให้บรรเลงโน้ตกลุ่มนั้นให้มีระดับสูงกว่าที่บันทึกไว้จริง  1  ช่วงคู่ 8  ถ้าเขียนย่อว่า8 va. bassa.  ให้ลดระดับลง  1  ช่วงคู่ 8

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
O Overdubbing โอ๊เวอรดั๊บบิง (อังกฤษ) โอ๊เวอรดั๊บบิง
คำอธิบาย

เทคนิคการบันทึกเสียงที่บันทึกอีกร่องเสียงหนึ่งซ้ำลงไปในร่องเสียงเดิมที่บันทึกเสียงอื่นไว้แล้ว

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
O Offbeat อ๊อฟบีต (อังกฤษ) อ๊อฟบีต
คำอธิบาย

จังหวะยกจังหวะเบา

ลักษณะจังหวะที่เลื่อนจุดเน้นไปที่จังหวะนับที่ไม่ใช่จังหวะแรกของห้อง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
O Ossia โอ๊สซิยา (อิตาเลียน) โอ๊สซิยา
คำอธิบาย

ภาคที่เปลี่ยนแปลงแล้ว คือไม่ใช่ต้นฉบับใช้ชี้บอกว่าโน้ตตอนนั้นถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้บรรเลงได้ง่ายกว่าของเดิม