ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "Q" 20 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
Q Quadruple stop ควัวดรู๊พเพิล สต้อพ / ควัวดรู๊พเพิล สต้อพ (อังกฤษ) ควัวดรู๊พเพิล สต้อพ / ควัวดรู๊พเพิล สต้อพ
คำอธิบาย

บรรเลงโน้ต 4 ตัวพร้อมกันบนสายเครื่องสาย

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
Q Quadruplet ควัวดรู๊พเพล็ต (อังกฤษ) ควัวดรู๊พเพล็ต
คำอธิบาย

โน้ต 4 พยางค์

โน้ต 4 ตัว ที่เล่นเหมือนเป็นอัตราจังหวะสามเช่นเล่นโน้ตตัวดำ 4 ตัวให้จบใน 3 จังหวะนับดังรูป:

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
Q Quickstep ควิ้กสเต็พ (อังกฤษ) ควิกสเต็ป
คำอธิบาย

กระบวนแบบเต้นรำบอลรูมแบบจังหวะเดินแถวอย่างเร็ว ในอัตราจังหวะสองที่ใช้เครื่องหมายมีเทอร์  2/2 หรือ 2/4 หรือ 6/4  หรือ 6/8

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
Q Quality of tone คว้อลิที เอิฟโทน (อังกฤษ) คว้อลิที เอิฟโทน
คำอธิบาย

คุณภาพของเสียง

เสียงที่มีคุณภาพตามลักษณะเฉพาะของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดหรือของผู้ขับร้องแต่ละคน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
Q Quartet ควอรเท้ท / คว้อรเท็ท (อังกฤษ) ควอรเท้ท / คว้อรเท็ท
คำอธิบาย

วงควอร์เต็ต  วงควอร์เท็ตวงดนตรีเครื่องสี่

วงเชมเบอร์มิวสิกที่มีสมาชิกวง  4  คนเล่นเครื่องดนตรี 4  ชิ้น คนละชิ้นเช่นประสมวงด้วยฟลู้ต คลาริเน็ต ฮอร์น และ บาสซู้น ตามแบบที่รอสสินี (Rossini)สังคีตกวีชาวอิตาเลียนใช้ ในสมัยคลาสสิก เป็นต้น และยังใช้หมายถึงสังคีตนิพนธ์สำหรับวงเชมเบอร์ที่มีเครื่องดนตรี  4  ชิ้นด้วย