ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "Q" 20 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
Q Quodlibet คว้อดลิเบ็ท (ลาติน) ควอดลิเบ็ต
คำอธิบาย

สังคีตนิพนธ์ที่รวมเอาทำนองหรือเนื้อหาที่เป็นที่รู้จักดีอยู่แล้ว มาไว้ในบทเดียวกัน  เหมือนกันกับ Medleyเมดเลย์

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
Q Quasi คว้าซี (อิตาเลียน) กวาซี
คำอธิบาย

ราวกับว่า เกือบจะ ประหนึ่งว่า

เช่นในคำว่า Quasi  niente คว้าสิ นิเย้นเต แปลว่า เกือบจะไม่มีอะไรเลย ซึ่งหมายความว่าเล่นให้เบาจนแทบจะไม่ได้ยินเสียง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
Q Quotation / Music quotation โคว้เทเชิน / มิ้วสิก โควเท้เชิน (อังกฤษ) โควเตเชิน
คำอธิบาย

ดนตรีที่หยิบเอาทำนองที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปดีอยู่แล้วบางส่วน มาใช้นิพนธ์เป็นสังคีตนิพนธ์บทใหม่

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
Q Quickstep ควิ้กสเต็พ (อังกฤษ) ควิกสเต็ป
คำอธิบาย

กระบวนแบบเต้นรำบอลรูมแบบจังหวะเดินแถวอย่างเร็ว ในอัตราจังหวะสองที่ใช้เครื่องหมายมีเทอร์  2/2 หรือ 2/4 หรือ 6/4  หรือ 6/8

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
Q Quintuple meter/ Quintuple time ควิ้นทุปเพิล มี้เทอร/ ควิ้นทุปเพิล ทายม์(อังกฤษ)
คำอธิบาย

อัตราจังหวะห้า

เครื่องหมายประจำจังหวะที่กำหนดให้ห้องหนึ่งมี 5 จังหวะนับ(5/4)จังหวะหนักอยู่ที่นับที่ 1 และ 3