ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "R" 70 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
R Reed รีด (อังกฤษ) รีด
คำอธิบาย

ปี่  ลิ้นปี่

เครื่องดนตรีสกุลเครื่องเป่ามีลิ้นเช่นโอโบอิงลิชฮอร์น บาสซู้น คลาริเน็ต แซกโซโฟน  เป็นต้น และเรียกส่วนลิ้นของเครื่องดนตรีสกุลนี้ว่า “รีด” ด้วย  โอโบ อิงลิชฮอร์น และ บาสซู้น มี ๒ ลิ้น ส่วนคลาริเน็ตและแซกโซโฟน มีลิ้นเดียว

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
R Round dance ราวนดแดนซ (อังกฤษ) ราวนดแดนซ
คำอธิบาย

การเต้นรำแบบล้อมวง

รำวง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
R Resolution เร้เซอลู้เชิน (อังกฤษ) เร้เซอลู้เชิน
คำอธิบาย

การเกลา

การดำเนินคอร์ดจากคอร์ดเสียงกระด้างไปสู่คอร์ดเสียงกลมกลืนด้วยการเพิ่มเสียงโน้ตนอกคอร์ด(Nonchord tone) เข้าช่วยเกลาเสียง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
R Resin เร้ซิน (อังกฤษ) เร้ซิน
คำอธิบาย

ยางสน

วัสดุที่ใช้ถูกับเส้นขนหางม้าของคันชักเครื่องสายให้เส้นขนหางม้าเกิดความฝืดเพื่อสีสายของเครื่องสายให้สั่นสะเทือน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
R Rhythm and Blues รี้เทิม แอนด์บลูส์ (อังกฤษ) รีเทิม แอนด์ บลูส์
คำอธิบาย

เขียนย่อว่า R&Bกระบวนแบบหนึ่งของเพลงป็อบปิวลาร์ของชาวอัฟริโกอเมริกัน (อเมริกันผิวสี)  เป็นเพลงบลูส์ประสมเพลงป็อปใช้ขับร้องประสมวงดนตรีวงเล็กที่ประประสมวงด้วย เปียโน กีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้า ดับเบิลเบส กลองชุด และเทเนอร์แซกโซโฟน  นักร้องใช้เสียงดิบๆขับร้องแบบตะโกนจากลำคอขับเคลื่อนจังหวะแบบเน้นหนักและใช้มาตราเสียงบลูโน้ตส์(Blue notes)คือลดเสียงขั้นที่ 3.5 และ7ในมาตราเสียงไดอาโทนิก ลง1 ครึ่งเสียงแต่งทำนองเพลงในอัตราจังหวะสี่ (Quadruple time ควอดรูเพิล ทายม์)   ใช้สังคีตลักษณ์แบบ 12 ห้องจบ และมีแนวเสียงประสานแบบง่าย เป็นที่นิยมในช่วงปี ค.ศ. 1940 - 1960