ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "R" 70 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
R Resolution เร้เซอลู้เชิน (อังกฤษ) เร้เซอลู้เชิน
คำอธิบาย

การเกลา

การดำเนินคอร์ดจากคอร์ดเสียงกระด้างไปสู่คอร์ดเสียงกลมกลืนด้วยการเพิ่มเสียงโน้ตนอกคอร์ด(Nonchord tone) เข้าช่วยเกลาเสียง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
R Rock ร็อก (อังกฤษ) ร็อก
คำอธิบาย

ดนตรีร็อก

 เพลงร็อก

คำที่ใช้เรียกดนตรีป็อปในกลุ่มร็อกเอ็นโรลที่มีมากหลายกระบวนแบบและได้รับการพัฒนารูปแบบการแสดงโดยศิลปินดนตรีกลุ่มต่างๆต่อๆกันมาเรื่อยๆบุคลิกเฉพาะของดนตรีร็อกมีดังนี้:

1.ลักษณะจังหวะเป็นจังหวะเคาะหนักและถี่มาก

2.นิพนธ์ทำนองประสานเสียงในระบบโมด ไม่ใช่มาตราเสียงไดอาโทนิก

3.สังคีตลักษณ์ไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงไปตามบทร้อง

4.สีสันของเสียงดนตรีเป็นเสียงดัดแปลงให้แตก    ต่างจากเสียงของเครื่องดนตรีมาตรฐานสากลโดยใช้เสียงจากเครื่องดนตรีไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิก เช่น เปียโนไฟฟ้า  ออร์แกนไฟฟ้า   กีตาร์ไฟฟ้า

เบสไฟฟ้ากลองไฟฟ้า และขับร้องผ่านเครื่องขยายเสียงกำลังวัตต์สูง

5.การดำเนินคอร์ดนิยมใช้แบบรูปI – II – I – VII – I (โทนิก – ซุปเปอร์โทนิก – ลีดดิง –โทนิก)

6.ลักษณะการแสดงเป็นแบบแสดงทั้งกลุ่มไม่เน้นให้คนใดคนหนึ่งในกลุ่มเป็นดารานำหรือไอเดิล (Idol) เครื่องแต่งกายที่ใช้มีตั้งแต่ชุดสุภาพเรียบร้อยไปจนถึงชุดพิลึกกึกกือ แปลกประหลาดผิดวัฒนธรรมปรกติ

7.เสียงบรรเลงและขับร้องอาจเป็นเสียงปลอมที่ปรับแต่งด้วยอุปกรณ์บันทึกเสียง

8.การนิพนธ์บทร้อง ทำนองและเสียงประสานมักไม่ใช้การบันทึกลงเป็นตัวโน้ตก่อนบรรเลงแต่ใช้วิธีจำและถ่ายทอดไปสู่นักดนตรีในกลุ่มด้วยการบอกแนว

9.บุคลิกของเพลงร็อกอาจคล้ายเพลงบัลลาด หรือเพลงพื้นบ้านหรือเพลงป็อปปิวลาร์ หรือเพลงศิลป์ชั้นสูง และมีเนื้อหาสาระหลากหลาย เช่น เรื่องโง่เขลา เรื่องฉลาด เรื่องหยาบโลน เรื่องเกรี้ยวกราด เรื่องอนาจาร เรื่องแสดงออกทางเพศ หรือ ทางความรักที่อ่อนโยน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
R Reprise รีปริ้ซ (ฝรั่งเศส) รีปริ้ซ
คำอธิบาย

ท่อนซ้ำสาระ

ให้บรรเลงซ้ำทั้งท่อน

ความหมายเดียวกันกับ  Recapitulation(รีเคอปิตุเล้เชิน)และ Restatement(รีสเต๊ตเมินต์)

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
R Round dance ราวนดแดนซ (อังกฤษ) ราวนดแดนซ
คำอธิบาย

การเต้นรำแบบล้อมวง

รำวง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
R Reed รีด (อังกฤษ) รีด
คำอธิบาย

ปี่  ลิ้นปี่

เครื่องดนตรีสกุลเครื่องเป่ามีลิ้นเช่นโอโบอิงลิชฮอร์น บาสซู้น คลาริเน็ต แซกโซโฟน  เป็นต้น และเรียกส่วนลิ้นของเครื่องดนตรีสกุลนี้ว่า “รีด” ด้วย  โอโบ อิงลิชฮอร์น และ บาสซู้น มี ๒ ลิ้น ส่วนคลาริเน็ตและแซกโซโฟน มีลิ้นเดียว