ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "S" 172 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
S Song cycle ซองไซ้เคิล (อังกฤษ) ซองไซ้เคิล
คำอธิบาย

เพลงร่วมชุด

สังคีตนิพนธ์รวมกลุ่มเพลงศิลป์ (Art songsอาร์ต ซอง) ที่มีความคิดหลักเชื่อมโยงกันได้มีบทร้องที่มีเนื้อเรื่องต่อเนื่องกันหรือเอาบทกวีนิพนธ์เรื่องเดียวกันมารวมชุดเพลงทุกบทที่นำมารวมชุดต่างก็มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ซองไซเคิลมีทั้งที่ใช้บรรเลงเดี่ยวเปียโน และใช้บรรเลงด้วยวงออร์เคสตราทั้งวง  เป็นที่นิยมในสมัยโรแมนติก

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
S Sound recording ซ้าวนด รีค้อรดิง (อังกฤษ) ซ้าวนด รีค้อรดิง
คำอธิบาย

การบันทึกเสียง

หมายถึงการบันทึกคลื่นเสียงไว้ด้วยเครื่อง  อิเล็กทรอนิกที่ใช้บันทึกเสียง เก็บไว้เพื่อนำมาเล่นกลับ (Replayรีเพลย์)ได้นักวิทยาศาสตร์ผู้คิดประดิษฐ์เครื่องบันทึกเสียงคนแรกของโลกคือ โทมัส เอดิสัน (Thomas Edison  1847 – 1931)ประดิษฐ์เมื่อปี ค.ศ. 1877 และเพลง Mary Had a Little Lamb (แมรีมีแกะน้อยตัวหนึ่ง) เป็นเพลงบทแรกของโลกที่ได้รับการขับร้องบันทึกเสียง  ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีด้านการบันทึกเสียงได้รับการพัฒนาก้าวไกลมาก ถึงขั้นบันทึกเสียงเป็นร่องๆแล้วนำมาประสมเสียงกันด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และคงจะยิ่งก้าวหน้าไกลอีกในอนาคต

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
S Soloist โซ้โลอิสท (อังกฤษ) โซ้โลอิสท
คำอธิบาย

ผู้บรรเลงเดี่ยว

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
S Speech song สปี๊ชซอง (อังกฤษ) สปีชซอง
คำอธิบาย

เพลงกึ่งร้องกึ่งพูด

ความหมายเดียวกันกับ Sprechgesangสเปร๊คเกอซาง และ  Sprechstimme สเปร๊คสติมเมอ   ในภาษาเยอรมัน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
S Six-four chord ซิกซ-ฟอร คอรด (อังกฤษ) ซิกซ-ฟอร คอรด
คำอธิบาย

คอร์ด 6-4

คอร์ดพลิกกลับครั้งที่2  มักเขียนเลข  6 และ 4  เรียงไว้ข้างล่างโน้ตรูปคอร์ดในแนวดิ่ง