ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "T" 80 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
T Tone colour โทนคั้ลเลอร (อังกฤษ) โทนคั้ลเลอร
คำอธิบาย

สีสันของเสียง

สีสันของเสียงที่จำแนกได้จากเสียงของเครื่องดนตรีต่างสกุลและต่างชนิดหรือเสียงขับร้องของนักร้องต่างคน  เมื่อบรรเลงหรือขับร้องตัวโน้ตตัวเดียวกันบางชนิดให้เสียงใส บางชนิดให้เสียงขุ่น บางชนิดให้เสียงบอด บางชนิดให้เสียงกังวาน บางชนิดให้เสียงทึบ บางชนิดให้เสียงแหลม บางชนิดให้เสียงทุ้ม หรือบางชนิดให้เสียงสูง  เป็นต้นสีสันของเสียงต่างกันของเครื่องดนตรีต่างชนิดเกิดจากวัสดุที่ใช้ทำเครื่องดนตรีและโครงสร้างของตัวเครื่องที่ให้คลื่นความถี่และความกังวานเสียงแตกต่างกัน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
T Tonguing ทั้งกิง (อังกฤษ) ทั้งกิง
คำอธิบาย

การใช้ลิ้น

การเป่าเครื่องลมไม้ด้วยวิธีควบคุมรูปร่างของลิ้นของผู้เป่าเองให้มีลักษณะต่างๆในขณะเป่า  เพื่อทำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพ สีสันและองศาความเข้มของเสียงเป่าผิดแผกแตกต่างกันไปต่างๆนานา

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
T Transformation ทรานสฟอร์เม้เชิน (อังกฤษ) ทรานสฟอร์มเมเชิน
คำอธิบาย

ทรานสฟอร์มเมเชิน

การปรับโน้ตบางตัวในทำนองซ้ำ(Repetitionรีเพ้ตทิเชิน) ให้แตกต่างจากส่วนต้นแต่ยังรักษาเค้าโครงเดิมไว้

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
T Triple time ทริ้พเพิล ทายม (อังกฤษ) ทริ้พเพิล ทายม
คำอธิบาย

อัตราจังหวะสาม

เครื่องหมายประจำจังหวะที่กำหนดให้ 1 ห้องมี 3 จังหวะนับ เครื่องหมายประจำอัตราจังหวะสามมี3 2,34, 38  เป็นต้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
T Tosto โต๊สโต (อิตาเลียน) โต๊สโต
คำอธิบาย

เร็ว