ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "U" 24 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
U Up-bow อัพ – โบว (อังกฤษ) อัพ – โบว
คำอธิบาย

สีคันชักขึ้น 

หมายถึงการสีคันชักบนสายเครื่องสายในทิศทางขึ้น ใช้เครื่องหมาย V เขียนบอกไว้เหนือตัวโน้ต

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
U Una corda อุ๊นาค้อรดา (อิตาเลียน) อุ๊นาค้อรดา
คำอธิบาย

สายเดียว  ให้เล่นสายเดียว

วิธีเล่นเปียโนด้วยการเหยียบกระเดื่องเท้าซ้ายขณะเคาะลิ่มนิ้ว จะทำให้เสียงเบาลงเพราะค้อนจะเคาะถูก1 หรือ  2  สาย  แทนที่จะถูก  2-3  สายเขียนย่อว่า  U.C.

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
U Ut อุต / อู (ลาติน) อุต / อู
คำอธิบาย

คำอ่านออกสียงโน้ตขั้นที่ 1 ของบันไดเสียงแบบโบราณตัดมาจากพยางค์แรกของบทสวดวรรคแรกที่ใช้สวดสรรเสริญเซนต์จอห์น ที่มีความเต็มว่า Ut queant laxisอุต เควิน ลาซิส ภายหลังมาเปลี่ยนUt  เป็น Do โด

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
U Unisson ยูนิสซ้อง (ฝรั่งเศส) ยูนิสซ้อง
คำอธิบาย

คู่1เสียงคู่ 1 เพอร์เฟ็กต์

เสียงระดับเดียวกันใช้เป็นคู่กัน  เช่น C คู่ C / D คู่ D/ F คู่ F /  Bb คู่ Bb  เป็นต้น  มีที่ใช้เช่นในการขับร้องหมู่ที่ให้นักร้องทุกคนขับร้องโน้ตตัวเดียวกันและการบรรเลงที่ให้เครื่องดนตรีทุกชิ้นในวงเล่นโน้ตตัวเดียวกันเป็นต้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
U Unison ยู้นิซัน (อังกฤษ) ยู้นิซัน
คำอธิบาย

คู่1เสียงคู่ 1 เพอร์เฟ็กต์

เสียงระดับเดียวกันใช้เป็นคู่กัน  เช่น C คู่ C / D คู่ D/ F คู่ F /  Bb คู่ Bb  เป็นต้น  มีที่ใช้เช่นในการขับร้องหมู่ที่ให้นักร้องทุกคนขับร้องโน้ตตัวเดียวกันและการบรรเลงที่ให้เครื่องดนตรีทุกชิ้นในวงเล่นโน้ตตัวเดียวกันเป็นต้น