สมัครใช้งานระบบ:  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ

                     
ชื่อผู้ใช้(Username):
(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
รหัสผ่าน(Password)
ยืนยันรหัสผ่าน(Password)
คำหน้าชื่อ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)
Name - Surname(ภาษาอังกฤษ)
วัน / เดือน / ปีเกิด : เลือกวันที่ : เลือกเดือน : พิมพ์ปีเกิด พ.ศ. : (พิมพ์ เช่น 2523 *จากนั้นกด Enter)
เลขบัตรประชาชน :          ตรวจสอบให้ถูกต้อง ไม่สามารถแก้ไขได้ภายหลัง
* ข้อมูลเลขบัตรประชาชน จะเห็นเฉพาะตัวเองและฝ่ายบุคคลเท่านั้น จะไม่แสดงหน้าระบบทั่วไป
ตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน
สาขาวิชาที่ขอเสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ :
วัน/เดือน/ปี ที่อนุมัติ :
สังกัดคณะหรือสำนักฯ
วัน/เดือน/ปี ที่เข้าทำงาน : * รูปแบบข้อมูล เช่น 1 มกราคม 2562 และโปรดทราบ ทางฝ่ายบุคคลจะไม่แสดงข้อมูลของท่านให้บุคคลทั่วไปรับทราบ
เบอร์โทร (มือถือ) * โปรดทราบ ทางฝ่ายบุคคลจะไม่แสดงหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้บุคคลทั่วไปรับทราบ
อีเมล
Facebook
สถานที่ทำงาน(ห้องพัก)
ที่อยู่ * โปรดทราบ ทางฝ่ายบุคคลจะไม่แสดงที่อยู่จริงของท่านให้บุคคลทั่วไปรับทราบ
แนบไฟล์รูปภาพ
(สามารถแก้ไขรูปภาพใหม่ได้)
**ชื่อไฟล์รูปภาพ ต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลขเท่านั้น ห้ามเว้นวรรค หรือช่องว่างระหว่างตัวอักษร
สถานะปัจจุบัน อาจารย์    เจ้าหน้าที่

>© A North Eastern University 2019. All Rights Reserved ::: Develop by NEU