สมัครเรียนออนไลน์ ปริญญาตรี


ติดต่อฝ่ายรับสมัคร


ตึกสำนักอธิการบดี
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เวลา 08.30 น.-16.30น. (ทุกวัน อังคาร - อาทิตย์)
โทร 043-222959-61

สอบถามโดยตรงโทรที่ :
065-490-6343 ( อ.หวาน )
088-560-1083 ( อ.บิว )
098-935-6621 (อ.แป้ง)
Line ID: @neuinfo

ระดับปริญญาตรี

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ม.6,ปวช,ปวส หรือเทียบเท่า รับจำนวนจำกัด มีกองทุนกู้ยืม.

ระดับปริญญาโท

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร.

ระดับปริญญาเอก

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร.