[ติดต่อฝ่ายรับสมัคร]

: สอบถามโดยตรงที่หมายเลข :

065-490-6343 ( อ.หวาน )  
088-560-1083 ( อ.บิว ) 
098-935-6621 (อ.แป้ง) 
Line ID: @neuinfo


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท - ปริญญาเอก

เปิดสอน 4 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ < รายละเอียดเพิ่มเติม>>.