การพัฒนาการพัฒนาหนังสือการ์ตูนสื่อดิจิตอลแบบเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยีเออาร์ (Augmented Reality) <br>Development, digital media, virtual comic book using AR technology (Augmented Reality) on a smart phone with the legendary Naga. With virtualization technology

การพัฒนาการพัฒนาหนังสือการ์ตูนสื่อดิจิตอลแบบเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยีเออาร์ (Augmented Reality)
Development, digital media, virtual comic book using AR technology (Augmented Reality) on a smart phone with the legendary Naga. With virtualization technology