เข้าแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020)<br>NSC2020

ชื่อผลงาน : เข้าแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020)
NSC2020


ได้รับรางวัลทุนสนับสนุนรอบที่ 1 รับทุนการศึกษา  จำนวน  3,000 บาท