วารสาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน  
วารสาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  
   Main Menu
     หน้าหลัก
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
 
   สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
   
username:  
password:  
   
 
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2561

          สมาชิกในระบบ
  สมาชิก 5 คนล่าสุด
นายอลงกรณ์ สุขวัน
นายวีรวิชญ์ เลิศรัตน์
นางทดสอบ2 ทดสอบ22
นายจารุกิตติ์ สายสิงห์
  สมาชิกทั้งหมด 4 คน
   
          บทความในระบบ
  รอประเมินคุณภาพ 8 ฉบับ
รอการตีพิมพ์ 1 ฉบับ
ตีพิมพ์แล้ว 0 ฉบับ
รวมวารสาร 2 เล่ม
   
 วารสาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ดาวน์โหลด tamplate (ภาษาไทย)
ดาวน์โหลด tamplate (อังกฤษ)
 
   
   วัตถุประสงค์

  เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ
และบทความทั่วไป

การตรวจสอบทางวิชาการ

"บทความจะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ท่าน"
   กำหนดการตีพิมพ์/การติดต่อสั่งซื้อ

กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

เรื่องที่ลงตีพิมพ์
ได้แก่ บทความวิชาการจากรายงานการวิจัยหรือบทความที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตรที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยทุกเรื่องที่ได้ตีพิมพ์ได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก


 

   ข่าวประชาสัมพันธ์1 เชิญส่งบทความ 16 ตุลาคม 2561
2 เรียนเชิญนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 มกราคม 2561


 

  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม ปีที่พิมพ์ 2563 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
ส่วนท้าย :  Download...
   


@ สอบถามข้อมูลเรื่องการส่งวารสารเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายวิชาการ @

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959 โทรสาร : 043-226-823