วารสาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน  
วารสารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการวารสารทั้งหมด
ลำดับ รายละเอียด
1 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปีที่พิมพ์ 2563
2 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปีที่พิมพ์ 2563
 
 


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959 โทรสาร : 043-226-823