วารสาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน  
วารสารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์


ลำดับที่ หัวข้อข่าว ลงวันที่
1 เชิญส่งบทความ 16 ตุลาคม 2561
2 เรียนเชิญนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 มกราคม 2561
รวม 2 เรื่อง : จำนวน 1 หน้า : 1


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959 โทรสาร : 043-226-823