วารสาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน  
วารสารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์


"เรียนเชิญนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
 
 
สำหรับนักวิจัยที่สนใจนำผลงานวิจัยมาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถส่งมาได้ โดยดาวโหลด template จากเวปไซด์ และส่งผ่านระบบออนไลน์  

วันที่ลงข่าว : 14 มกราคม 2561 เวลา : 22:03:08 
 


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959 โทรสาร : 043-226-823