ค้นหาข้อมูลศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบบค้นหาข้อมูลรายชื่อศิษย์เก่า
จะแสดงข้อมูล ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา
สังกัดคณะ หลักสูตร และสาขาวิชา เท่านั้น 
ระบุ ชื่อ หรือ นามสกุล
เพื่อค้นหา

Keyword
  กรณีไม่พบข้อมูล
ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา NEU   

|:หมายเหตุ :
| สงวนสิทธิ์ข้อมูล ใช้ในส่วนงานของสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่านั้น !! |


© Copyright design & dev. 2021.|NEU|