• ระบบบริหารจัดการข้อมูลผลงานนักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
  • 043-222959-61

นักศึกษาปัจจุบัน และ ศิษย์เก่า ต้องทำการลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลจัดเก็บผลงานศิษย์เก่าก่อน จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้
หากเคยลงทะเบียนในระบบนี้แล้ว สามารถเข้าระบบได้ หรือ คลิกลงทะเบียน