* กิจกรรมทั่วไป

6 จุด ตู้เต็มใจ แบ่งปันอาหาร สิ่งของ ช่วยเหลือสังคม

6 จุด ตู้เต็มใจ แบ่งปันอาหาร สิ่งของ ช่วยเหลือสังคม เชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปแบ่งปัน น้ำดื่ม อาหารแห้งหรือของสำหรับบริโภค ในตู้เต็มใจทั้ง6จุดในจังหวัดขอนแก่น(ตามแผนที่ในภาพ) เ...

+ อ่านต่อ..

* กิจกรรมหน่วยงาน

มอบทุน

มอบทุน...

+ อ่านต่อ..

* กิจกรรมสมาชิก

ทุนการศึกษาพิเศษสำหรับศิษย์เก่า NEU 15,000 บาท ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท

ทุนการศึกษาพิเศษสำหรับศิษย์เก่า NEU 15,000 บาท ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น มอบทุนการศึกษาพิเศษสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนื...

+ อ่านต่อ..