ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordหมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
L Lacrimoso ลาครีโม้โซ (อิตาเลียน) ลาครีโม้โซ
คำอธิบาย

โศกเศร้าเคล้าน้ำตา

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
N Nonuple meter โนนุ้ปปล มี้เทอร (อังกฤษ) โนนุ้ปปล มี้เทอร
คำอธิบาย

อัตราจังหวะเก้า

คือห้องหนึ่งๆมี 9 จังหวะนับ

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
S Shift ชิฟท (อังกฤษ) ชิฟท
คำอธิบาย

เลื่อนการเลื่อน

ให้เลื่อนนิ้วจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งใช้ในกรณีเล่นเครื่องสาย

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
H Hallelujah / Halleluyah / Halleluia ฮัลเลลู้อิยา (ฮิบรู) ฮัลเลลู้ยา
คำอธิบาย

เป็นถ้อยคำในคัมภีร์ไบเบิลใช้เปล่งสรรเสริญและขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าด้วยจิตร่าเริง  แปลว่า        “ขอถวายพระพรแก่พระผู้เป็นเจ้า” ในเพลงชานต์เขียนคำสะกดว่า Alleluia และในสมัยคริสต์ศักราชที่ 17และ 18 มีสังคีตกวีนำพยางค์นี้ไปใช้ในงานนิพนธ์ดนตรีสอดประสานหลายแนว และบทที่มีชื่อเสียงที่สุดคือบทที่นิพนธ์โดย  แฮนเดิล (Handel) สังคีตกวีชาวเยอรมัน ที่ชื่อว่า เดอะ เมสไซอะ (Messiah)ดังโน้ตตัวอย่าง:

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
C Count แค้วนท (อังกฤษ) แค้วนท
คำอธิบาย

นับ

 จำนวนนับจังหวะจำนวนเคาะตก

ความหมายเดียวกันกับคำว่า Beat (บีต)

เครื่องหมายประจำจังหวะ(Time signature ทายม์ ซิกเนอเชอร์) ที่บันทึกไว้ที่ห้องแรกของโน้ตเพลงเป็นตัวกำหนดจำนวนจังหวะนับต่อ 1 ห้อง