ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordหมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
P Pathetique พาเท๊ตตีก (ฝรั่งเศส) พาเท๊ตตีก
คำอธิบาย

ใส่อารมณ์อย่างเต็มที่

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
Q Quintuplet ควินทั้พเพล็ต / ควิ้นทุพเพล็ต (อังกฤษ) ควินทุพเพล็ต
คำอธิบาย

โน้ต  5  พยางค์

โน้ต 5 ตัวที่เล่นให้ครบจังหวะเท่าโน้ต  4  ตัว

ดังรูป:

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
G Gesang เกอซ้าง (เยอรมัน) เกอซ้าง
คำอธิบาย

เกอซาง

คือคำว่า “เพลง”ในภาษาเยอรมัน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
N New Orleans jazz นิวออรลีนส จ๊าส (อังกฤษ) นิวออรลีนส จ๊าส
คำอธิบาย

ดนตรีแจ๊สกระบวนแบบนิวออร์ลีนส์

ดนตรีแจ๊สต้นแบบ มีบุคลิกลักษณะใช้เทคนิคการด้นทำนองสด (Improvisation อิมเพรอไวเซ้เชิน) อย่างซับซ้อน ประสมวงด้วยคอร์เน็ต (หรือทรัมเป็ต) คลาริเน็ต (หรือแซกโซโฟน) ทร็อมโบน เปียโน ดับเบิลเบส (หรือทูบา) แบนโจ (หรือกีตาร์) และกลองชุด นำเอาบุคลิกลักษณะของเพลงบลูส์ เพลงแร็กทายม์ และเพลงป็อปปิวลาร์มาใช้เป็นส่วนประกอบของกระบวนแบบ

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
A Ars nova อารซโน้เวอ อิตาเลียน อารซโน้เวอ
คำอธิบาย
นวศิลป์ ศิลปะสมัยใหม่ นับต่อมาจากสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14