ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordหมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
I Introit อินโทร้อิต (ละติน) อินทรอยต์
คำอธิบาย

บทสวดชานต์ที่เป็นบทที่ 1 ของแมส

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
M Missa มิ้สสา (ลาติน) มิสซา
คำอธิบาย

เพลงแมสในภาษาลาติน

เป็นเพลงสวดในศาสนพิธีของโบสถ์โรมันคาทอลิก

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
E Energico เอแน้จิโก (อิตาเลียน) เอแน้จิโก
คำอธิบาย

ทรงพลัง

ให้บรรเลงอย่างทรงพลัง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
W Woodwinds วู้ดวินด์ส (อังกฤษ) วู้ดวินด์ส
คำอธิบาย

วูดวินด์สเครื่องดนตรีสกุลเครื่องลมไม้ 

เดิมทำลำตัวด้วยไม้จึงตั้งชื่อต้นว่า Wood(วูด แปลว่า ไม้) และเป่าด้วยลมปากจึงเติมชื่อปลายว่า wind (วิน แปลว่า ลม) แต่ปัจจุบันอาจใช้วัสดุอื่นทำ  เป็นเครื่องดนตรีในกลุ่มเดียวกันกับ  wind instrumentsแต่หลายตำราให้แยกออกมาหมายถึงเครื่องเป่าไม่มีลิ้น เช่น ขลุ่ย ปิกโกโล ฟลู้ต แล้วเรียกเครื่องเป่าที่มีลิ้นว่าReeds รีดส์

อันได้แก่  โอโบ อิงลิชฮอร์น บาสซู้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
W Weak beat วีกบี๊ต (อังกฤษ) วีกบี๊ต
คำอธิบาย

จังหวะเคาะเบาเช่นจังหวะยก จังหวะนับที่ 2,3 หรือ 4  ของห้อง ใช้คู่กับ Strong beat สตรองบีต จังหวะเคาะหนัก  ซึ่งโดยปรกติเป็นจังหวะนับ ที่ 1 ของห้อง