ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordหมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
T Tablature ท้าบลาชัวร / แท้บเบลิตเชอร (อังกฤษ) แท็บเบลอเชอร์
คำอธิบาย

เขียนย่อว่า TAB

ชื่อเรียกระบบการบันทึกโน้ตดนตรีสมัยคริสต์ศตวรรษที่  15 – 17  ใช้ตารางเป็นสื่อบอกส่วนจังหวะและตำแหน่งการลงนิ้วบนสายของเครื่องดนตรีเป็นหมายเลขนิยมใช้บันทึกโน้ตสำหรับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่มีเฟร็ต(Fret) เช่น กีตาร์แบนโจ ลู้ต วิฮูลา สมัยปัจจุบันยังนิยมใช้บันทึกโน้ตสำหรับกีตาร์  ดังตัวอย่างแท็บเบลอเชอร์1 ห้องสำหรับกีตาร์เทียบกับโน้ตสากลของสมัยปัจจุบันที่อยู่ข้างล่าง ต่อไปนี้:

วิธีอ่านท้าบลาชัวร์และปฏิบัติ:

1.อักษร C ที่อยู่บรรทัดบนสุดเป็นชื่อคอร์ด

2.อักษร TIMRL ที่อยู่บรรทัดที่ 2 คือชื่อนิ้วมือขวาที่กำหนดให้ใช้ดีดสาย T = นิ้วหัวแม่มือ (Thumb ทัมบ์)  I = นิ้วชี้ (Index อินเด็กซ์) M = นิ้วกลาง (Middle มิดเดิล) R = นิ้วนาง (Ring ริง) L = นิ้วก้อย (Little)

3.เส้นระนาบ 6 เส้นที่อยู่ถัดลงมา ใช้แทนสายกีตาร์ 6 สาย เรียงลำดับสาย 1,2,3,4,5,6 จากบนลงล่าง

4.ตัวเลขที่บันทึกคาบสายหมายถึงลำดับของ    เฟร็ต (Fret ขั้นหรือขีด) บนคอกีตาร์

5.รูปคานของกลุ่มตัวโน้ต (Beam บีม หรือ Crook ครู้ก) ที่อยู่ใต้รูปสายกีตาร์เป็นเครื่องหมายบอกอัตราการยืดเสียงของตัวโน้ตในกลุ่ม  คำว่า simile (ซิมมิลี) ที่อยู่ข้างเครื่องหมายคาน แปลว่า ให้ปฏิบัติซ้ำเหมือนเดิม

6.บรรทัดล่างสุดคือโน้ตบนสตาฟลายน์สแบบปัจจุบันที่นำมาเทียบกับโน้ตบนท้าบลาชัวร์

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
Q Quarter note คว้อรเทอรโน้ท (อังกฤษ) ควอร์เตอร์ โน้ต
คำอธิบาย

เรียกแบบอเมริกัน

เรียกแบบอังกฤษว่า Crotchet(คร้อตชิต)

เรียกแบบไทยว่า โน้ตตัวดำ

มีค่าเท่ากับ 1 เสี้ยว ( 1 ใน 4 ) ของโน้ตตัวกลม

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
W Wedding march เว้ดดิง มารช (อังกฤษ) เว้ดดิง มารช
คำอธิบาย

เพลงที่นิพนธ์ขึ้นใช้บรรเลงในโบสถ์ประกอบพิธีการเคลื่อนขบวนของคู่บ่าวสาวในพิธีมงคลสมรส

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
C Cyclic ไซ้คลิก (อังกฤษ) ไซ้คลิก
คำอธิบาย

วัฏจักร

สังคีตลักษณ์ที่รวมเอาหลายท่อนเข้าด้วยกัน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
O One–half step วัน-ฮาลฟสเต็ป (อังกฤษ) วัน-ฮาลฟสเต็ป
คำอธิบาย

คู่เสียงครึ่งขั้น

ความหมายเดียวกันกับ Semitone (เซมิโทน)เช่น  เสียงจากลิ่มนิ้วสีขาวกับสีดำที่อยู่ชิดกันของเปียโนคู่เสียงE – F และ  B – C ซึ่งเป็นลิ่มนิ้วสีขาวที่อยู่ชิดกันโดยไม่มีลิ่มสีดำคั่น เป็นต้น