ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordหมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
B Bravura บราวู้รา (อิตาเลียน) บราวู้รา
คำอธิบาย

ทักษะฝีมือชั้นยอดสปิริต 

ใช้เขียนบอกไว้ที่ต้นแผ่นโน้ต เพื่อบอกว่าโน้ตแผ่นนั้นใช้สำหรับนักดนตรีที่มีทักษะฝีมือชั้นเยี่ยม

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
S Stanza สแต๊นซา (อังกฤษ) สแตนซา
คำอธิบาย

บทขับร้องท่อนหนึ่งหรือคณะหนึ่งของเพลงขับร้องที่มักมีจำนวนคำพอดีกับจำนวนตัวโน้ตในแนวทำนอง1 ท่อน  สแตนซาท่อนหนึ่งอาจยาว 4 วรรค หรือ 6 วรรคอย่างเช่น สแตนซาท่อนหนึ่งของบทขับร้องเพลงไทยสากลมาตรฐาน มี 4 วรรค เทียบได้กับ  วรรคสดับ วรรครับ วรรครอง และวรรคส่ง ของกลอนแปดคณะหนึ่ง เป็นต้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
T Tonic โท้นิก (อังกฤษ) ทอนิก โทนิก
คำอธิบาย

เสียงศูนย์กลางของกุญแจเสียง

ชื่อเรียกเสียงขั้นที่ 1  ของช่วงคู่ 8 (Octaveออกเทฟ)  ในมาตราเสียงไดอาโทนิก (Diatonic scale)  เสียงขั้นอื่นๆในช่วงแต่ละขั้น ต่างก็มีชื่อเรียกเฉพาะและมีคุณสมบัติต่างๆกัน ดังนี้:

 

ขั้นที่

ชื่อเรียกขั้นเสียง

คุณสมบัติของเสียง

1

โทนิก Tonic

เสียงศูนย์กลาง เสียงจบทำนอง เสียงเรียกชื่อกุญแจเสียง

2

ซุปเปอร์โทนิก  Suppertonic

เสียงที่อยู่เหนือเสียงขั้นโทนิก 1 ขั้น

3

มีเดียนต์

Mediant

เสียงกึ่งกลางระหว่างโทนิกกับโดมินันต์

4

ซับโดมินันต์  Subdominant

เสียงที่อยู่ใต้โดมินันต์ 1 ขั้น

5

โดมินันต์ Dominant

เสียงเด่นและสำคัญรองจากโทนิก

6

ซับมีเดียนต์ Submediant

เสียงที่อยู่ห่างจากโทนิกบนเท่ากับที่มีเดียนต์อยู่สูงกว่าโทนิกล่าง

7

ลีดดิง

 Leading

เสียงที่มีแนวโน้มที่จะวิ่งเข้าหาโทนิกบน

8

โทนิกบน

Upper tonic

เสียงเดียวกันกับเสียงขั้นที่ 1 แต่แหลมกว่า เป็นเสียงที่จะตั้งต้นเป็นเสียงศูนย์กลางของช่วงทบบน

 

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
B Brio , con บริ๊โย โคน (อิตาเลียน) บริ๊โย โคน
คำอธิบาย

เล่นด้วยจิตวิญญาณ

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
R Resonance เร้เซอเนินซ (อังกฤษ) เร้เซอเนินซ
คำอธิบาย

ความกังวานเสียง

ความหมายเดียวกันกับ Acoustic เออะคู้สทิก  การส่งเสียงสั่นสะเทือนจากวัตถุหนึ่งผ่านไปกระทบกับอีกวัตถุหนึ่งทำให้เกิดเสียงสั่นสะเทือนด้วยกันทั้งคู่

ตัวอย่างเช่น:

1.การเคาะส้อมเทียบเสียง (Tuning forks) 2 ส้อมที่มีระดับเสียงเดียวกันพร้อมกันจะทำให้เกิดเสียงกังวานร่วม(Sympathetic vibration ซิมเพอเท้ททิก วิเบร๊เชิน)

2.การเคาะสายเปียโนสายหนึ่งจะทำให้สายอื่นสั่นสะเทือนช่วยเพิ่มความกังวานเสียงด้วย

3.การลงนิ้วที่สายหนึ่งเพื่อสีสายทำระดับเสียงเดียวกันกับสายเปล่าอีกสายหนึ่งของเครื่องสายจะทำให้ทั้งสองสายดังกังวานร่วมกัน

4.การเหยียบกระเดื่อง (Pedal เพ้เดิล) ตัวที่ใช้สำหรับทำกังวานเสียงพร้อมกับเคาะสายเปียโนสายหนึ่งจะทำให้เกิดอนุกรมเสียงโอเวอร์โทน(Overtones) ที่เกิดจากสายอื่นสั่นสะเทือนด้วย

5.การสีหรือดีดสายเครื่องสายจะทำให้ความสั่นสะเทือนจากสายที่ถูกสีหรือถูกดีด ส่งผ่านไปยังหย่องพาดสาย แผ่นกระดานส่วนหน้าที่ตั้งหย่องเลยลงไปยังแท่งไม้รองรับสัญญาณเสียงกระทั่งจรดกระดานแผ่นหลังภายในลำตัว แล้วเกิดเสียงดังกังวานในโพรงลำตัวเครื่อง

6.การเป่าเครื่องลมไม้ทำให้ลิ้นของเครื่องสั่นและการเป่าเครื่องทองเหลืองทำให้ริมฝีปากของผู้เป่าสั่นส่งคลื่นความสั่นไปกระทบและขยายความกังวานเสียงในลำท่อของเครื่อง