ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "A" 88 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
A Atonalily อะโทน้าลีที อังกฤษ อะโทน้าลีที
คำอธิบาย
ระบบเสียงที่ไม่อิงกุญแจเสียง ระบบเสียงดนตรีที่ไม่มีเสียงศูนย์กลางคือไม่มีเสียงขั้นโทนิก(Tonic I) ไม่มีเสียงขั้นโดมินันต์(Dominant V) และบอกชื่อกุญแจเสียง(Keyคีย์)ไม่ได้ สังคีตกวีเริ่มใช้ระบบเสียงแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1908
หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
A Allemande อาลิ๊มานด ฝรั่งเศส อัลมองค์อัลเลอมานด์
คำอธิบาย
ชื่อเรียกกระบวนแบบหนึ่งของการเต้นรำแบบฝรั่งเศสในอัตราจังหวะสอง(2/4) ความเร็วปานกลางแต่ในช่วงคริสตวรรษที่ 18 สังคีตกวีชาวเยอรมันได้เปลี่ยนเป็นอัตราจังหวะสาม ( 3/4)
หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
A Aeolian แอโย้ ลีแอน อังกฤษ โมดเอโอเลียน
คำอธิบาย
โมดเสียงหรือหมวดเสียงตามกระบวนแบบเพลงโบสถ์คริสต์มีอนุกรมเสียงใน 1 ช่วงคู่แปดตรงกันกับอนุกรมเสียงของกุญแจ เอไมเนอร์แบบตามธรรมชาติ(Natural A minor key แน็ตเชอเริล เอ ไมเนอร์ คีย์) ซึ่ง1 ช่วงคู่แปดประกอบด้วยอนุกรมเสียง 8ระดับเสียง คือ A B C D E F G A
หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
A Arranger อาร์เร้นเจอร อังกฤษ อาร์เร้นเจอร
คำอธิบาย
ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน ผู้ออกแบบทางดำเนินทำนองของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นที่ใช้บรรเลงประสมวงด้วยการเขียนโน้ตแยกแนวทำนองและแยกแผ่นโน้ตสำหรับเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นไว้ล่วงหน้าก่อนการบรรเลง
หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
A Alla Gitano อั๊ลลา จิ๊ตาโน อิตาเลียน อั๊ลลา จิ๊ตาโน
คำอธิบาย
ในลีลายิปซี