ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "B" 70 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
B Bourree บูเร้ (ฝรั่งเศส) บูเร
คำอธิบาย

กระบวนแบบของการเต้นรำที่แสดงออกถึงความสดชื่นแจ่มใสเกิดในคริสต์ศตวรรษที่ 17  ปกติ

ใช้อัตราจังหวะสอง(2/4) ที่ขึ้นต้นเพลงที่โน้ตเสียงยาว

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
B Baroque Period บาโร้ก พี้เยอเรียด (ฝรั่งเศส /อังกฤษ) ยุคบาโรก ยุคบาร๊อก
คำอธิบาย

ชื่อเรียกยุคแห่งศิลปวิทยา  ช่วงปี ค.ศ.1600 ถึง 1750  ลักษณะของดนตรีสมัยนั้นมีส่วนตกแต่งประดับประดาที่หรูหรา  มีแบบแผนการประสานเสียงเคร่งครัด เป็นยุคที่ดนตรีบรรเลงได้รับความนิยมสูงสุด ส่วนใหญ่จะนิพนธ์ขึ้นสำหรับใช้ในโบสถ์คริสต์และสำหรับวังเจ้าขุนมูลนายผู้อุปถัมภ์สังคีตกวีสังคีตกวีคนสำคัญในยุคนี้คือโยฮันน์ เซบาสเตียน บาค(J.S.Bach 1685 - 1750)

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
B Bewegt เบอเว้กท (เยอรมัน) เบอเว้กท
คำอธิบาย

มีชีวิตชีวา

ทำให้มีชีวิตชีวา

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
B Background music แบ๊กกราวนดมิ้วสิก อังกฤษ แบ๊กกราวนดมิ้วสิก
คำอธิบาย
ดนตรีพื้นหลัง ดนตรีบรรเลงที่ใช้ประกอบเป็นเสียงพื้นหลังของการแสดงละคร ภาพยนตร์หรือการทำกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสนับสนุนและปรุงแต่งอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมและผู้ฟังให้คล้อยตามบทบาทการแสดงบนเวทีและบรรยากาศของเนื้อเรื่องที่กำลังแสดงหรือกิจกรรมที่กำลังกระทำ
หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
B Bridge passage บริดจพ้าสสีจ (อังกฤษ) บริดจพ้าสสีจ
คำอธิบาย

ประโยคเชื่อม

ประโยคดนตรีที่ใช้เชื่อมระหว่าง “ทีม”  (Theme)   2  ทีมที่ต่างกุญแจเสียงให้เป็นเพลงบทเดียวกัน