ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "C" 150 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
C composition คัมโพซิ้เชิน/ ค้อมโพสิเชิน (อังกฤษ) คัมโพซิ้เชิน/ ค้อมโพสิเชิน
คำอธิบาย

องค์ประกอบศิลปะ

องค์แห่งการนำส่วนประกอบของศิลปะสาขาต่างๆมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานศิลปะสาขานั้นๆ

เช่น ชิ้นงานสังคีตนิพนธ์ชิ้นงานประติมากรรม  ชิ้นงานบทกวีนิพนธ์  ชิ้นงานจิตรกรรม เป็นต้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
C central tone เซ้นเทริลโทน (อังกฤษ) เซ้นเทริลโทน
คำอธิบาย

โน้ตศูนย์กลาง  เสียงศูนย์กลาง

ระดับเสียงขั้นที่ 1 ซึ่งเรียกว่าขั้นโทนิกของทุกกุญแจเสียง ทำนองเพลงทุกทำนองต้องจบบทที่เสียงศูนย์กลาง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
C chart ชาร์ท (อังกฤษ) ชาร์ต
คำอธิบาย

แผ่นโน้ตที่เรียบเรียงแนวเสียงประสานสำหรับวงดนตรีแจ๊สและวงดนตรีป็อป  ถ้าเรียบเรียงโดยไม่มีแผ่นโน้ตคือใช้วิธีแนะแนวเสียงด้วยวาจาเรียกว่า  “ Head  chart” (เฮดชาร์ต)แปลว่า แผ่นโน้ตที่อยู่ในหัว คือแนะจนท่องจำแนวได้

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
C Contrasting section คันทร้าสติง เซ้คเชิน (อังกฤษ) คันทร้าสติง เซ้คเชิน
คำอธิบาย

ตอนแตกต่าง

ท่อนแยก ท่อนแทรก

หมายถึงตอนหนึ่งของทำนองที่แทรกเข้ามาในบทเพลง มีความแตกต่างจากตอนอื่นที่กุญแจเสียง โครงสร้างประโยค ความยาว แนวทำนอง และลักษณะจังหวะเช่น ท่อนแยกของเพลงป็อปปูลาร์มาตรฐานคือที่ท่อนที่ 3 ในจำนวน 4 ท่อน เรียกท่อนแยกนั้นว่าท่อน B หรือท่อน Bridge (บริดจ์)หรือท่อน Change (เช้นจ์)หรือท่อน Hook(ฮุก)

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
C chimes ชายม์ส (อังกฤษ) ชายม์ส
คำอธิบาย

ระฆังราว

 เป็นเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องกระทบที่ใช้ระฆังหลายใบแขวนเป็นลูกระนาด เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Tubular bells (ทู้บุลาร์เบลส์)