ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "D" 80 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
D Double counterpoint ดั๊บเบิล แค้วนเทอรพอยนท (อังกฤษ) ดั๊บเบิล แค้วนเทอรพอยนท
คำอธิบาย

ทำนองสัมพันธ์คู่

สังคีตนิพนธ์หลายแนวที่นิพนธ์ให้มีทำนองเอก2 ทำนอง กำหนดให้ใช้แนวทำนองล่างสุดพลิกขึ้นไปบรรเลงประสานเสียงอยู่ในแนวสูงสุดได้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “อินเว้อร์ทิเบิล  แค้วนเทอร์พอยท์” (Invertible counterpoint แปลว่า ทำนองสัมพันธ์ที่พลิกกลับได้)

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
D Due ดู๊เอ (อิตาเลียน) ดู๊เอ
คำอธิบาย

สอง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
D Dirge เดิรจ (อังกฤษ) เดิร์จ
คำอธิบาย

เพลงงานศพ

เพลงสำหรับบรรเลงในงานพิธีปลงศพ

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
D Descant เด๊สแคนท (อังกฤษ) เดสแคนต์
คำอธิบาย

ทำนองที่ 2  ที่อยู่สูงเหนือทำนองหลัก

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
D Diminished triad ดิมมินิ้ชททรั้ยแยด (อังกฤษ) ทรัยแอดดิมมินิชท์
คำอธิบาย

ทรัยแอดที่ประกอบขึ้นด้วยเสียงคู่ 3ไมเนอร์ 2 คู่

 เช่นทรัยแอดซีดิมินิชท์(Cdiminished)ประกอบด้วยเสียงC Eb G

คู่เสียง C-Ebและ Eb-Gbเป็นคู่ 3ไมเนอร์