ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "E" 50 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
E Expressionism อิกซเปร๊เชอนิเซิม (อังกฤษ) อิกซเปร๊เชอนิเซิม
คำอธิบาย

กระแสสำแดงอารมณ์ 

 ลัทธิอารมณ์นิยม

กระแสนิยมทางศิลปะที่ศิลปินสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวออกมาได้อย่างเต็มที่เป็นที่นิยมในสมัยคริสต์ศตวรรษที่  20 

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
E Equal temperament อี๊ควัลเท้มเพอรเมินท (อังกฤษ) อี๊ควัลเท้มเพอรเมินท
คำอธิบาย

การแบ่งขั้นคู่เสียงเท่าๆกัน

คือแบ่งขั้นเสียงในช่วงทบหนึ่งๆให้มีระยะห่างระหว่างคู่เสียงเป็น12  ขั้น แต่ละขั้นคู่ห่างกัน1  ครึ่งเสียงเท่ากัน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
E Ecossause เอก๊อสแซส (ฝรั่งเศส) เอก๊อสแซส
คำอธิบาย

ชื่อจังหวะเต้นรำพื้นบ้านของชาวสก็อต  สมัยปลาย ค.ศ.1700ถึงต้น ค.ศ. 1800   ใช้เครื่องหมายประจำจังหวะ2/4 ในอัตราความเร็วที่มีชีวิตชีวา

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
E Einfach ไอ๊นฟัค (เยอรมัน) ไอ๊นฟัค
คำอธิบาย

ง่ายๆตามสบาย

ภาษาอิตาเลียนใช้ว่าFacile  ฟ้าซีเล

 ภาษาฝรั่งเศสอ่านว่า  ฟ้าซีล

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
E Electronic music เอเล็กโทร้นิก มิ้วสิก (อังกฤษ) เอเล็กโทร้นิก มิ้วสิก
คำอธิบาย

ดนตรีที่บรรเลงด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิก

ดนตรีที่ผู้นิพนธ์และผู้บันทึกเสียงผลิตผลงานโดยใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกในห้องบันทึกเสียงเป็นเครื่องมือ เทคนิคนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงปี ค.ศ. 1950 แล้วแผ่ขยายไปทั่วโลก  จำแนกลักษณะได้3 แบบคือ

1.บันทึกเสียงบรรเลงดนตรีจริงหลายชนิดไว้บนเส้นเทปหรือในร่องเสียงก่อนแล้วจึงเลือกเอามาใช้ประสมเสียงกัน

2.ประสมเสียงการเล่นด้วยเครื่องดนตรีอิเล็กทรอ

นิกจริงที่บันทึกไว้ก่อนและเสียงเครื่องดนตรีจริงที่เล่นด้วยนักดนตรีจริง

3.ประสมเสียงเพลงที่ประพันธ์ส่วนต่างๆของบทเพลงโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ