ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "F" 65 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
F Film music ฟีลม มิ้วสิก (อังกฤษ) ฟีลม มิ้วสิก
คำอธิบาย

ดนตรีประกอบภาพยนตร์

สังคีตนิพนธ์ที่นิพนธ์ขึ้นสำหรับใช้บรรเลงบันทึกเสียงลงบนแถบเสียงของฟีล์มภาพยนตร์ให้เสียงบรรเลงผันแปรสอดคล้องกับภาพเคลื่อนไหวที่แสดงออกถึงฉาก บรรยากาศ อารมณ์และบุคลิกของตัวละครในภาพยนตร์มีความยาวติดต่อกันเหมือนเป็นสังคีตนิพนธ์บทเดียวจนจบภาพยนตร์แต่ละเรื่อง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
F Four chord ฟอร คอรด (อิตาเลียน) ฟอร คอรด
คำอธิบาย

คอร์ด 4  /  IV C

เป็นคอร์ดที่สร้างขึ้นบนโน้ตขั้นที่ 4 ของกุญแจเสียง จึงประกอบด้วยโน้ตขั้นที่4,6,1 ตัวอย่างเช่น คอร์ด  C 4 ประกอบด้วยเสียง  F A C   เป็นต้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
F Flemish School เฟล้มมิชสกูล (อังกฤษ) เฟล้มมิชสกูล
คำอธิบาย

สำนักสอนดนตรีเฟลมมิช

เกิดในประเทศเนเทอร์แลนด์และเบลเยี่ยม  ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาช่วงคริสต์ศตวรรษที่  15-16

คำว่า Flemishหมายถึง “ภาษาหลัก” ของชนชาวเบลเยียมภาคเหนือ

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
F Fine ฟี้เน (อิตาเลียน) ฟี้เน
คำอธิบาย

จบบทที่นี่

บันทึกคำนี้ไว้เหนือตัวโน้ตที่เป็นตัวจบบทหลังจากการบรรเลงย้อนกลับมาแล้ว แม้จะมีโน้ตอื่นๆต่อไปอีกก็ตาม

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
F Fortissimo ฟอรติสซี้โม (อิตาเลียน) ฟอร์ติสสิโม
คำอธิบาย

ดังมาก เขียนย่อว่า ff