ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "G" 30 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
G Galop กาล้อป (ฝรั่งเศส) กาลอป
คำอธิบาย

ชื่อกระบวนแบบการเต้นรำของฝรั่งเศสใช้อัตราจังหวะสอง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
G Gavotte กาโว้ต (ฝรั่งเศส) กาว็อตต์
คำอธิบาย

ชื่อกระบวนแบบการเต้นรำอย่างหนึ่งในสมัยคริสต์ศตวรรษที่  17  ใช้ความเร็วปานกลางขึ้นต้นเพลงที่จังหวะยก(Up beat) ของโน้ตตัวเขบ็ตชั้นเดียว

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
G German Lied เจ๊อรแม็น ลีด (อังกฤษ) ลีด์
คำอธิบาย

เพลงขับร้องด้วยศิลปะชั้นสูงของเยอรมัน มีเพลง Gretchen at  the spinning wheel (กรีเตนนั่งปั่นด้าย)ซึ่งเป็นสังคีตนิพนธ์ของสังคีตกวีชูเบิร์ต (Franz Peter Schbert) เป็นต้นตำรับ

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
G Gesangvoll เกอซ้างโฟล (เยอรมัน) เกอซ้างโฟล
คำอธิบาย

เหมือนเพลงเหมือนเสียงขับร้อง

หมายความว่าให้เล่นเครื่องดนตรีให้มีสำเนียงเหมือนเสียงนักร้องขับร้องเพลง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
G General pause เจ๊นเนอรอลพอส / เจ๊นเนิล พอส (อังกฤษ) เจ๊นเนอรอลพอส / เจ๊นเนิล พอส
คำอธิบาย

ช่วงหยุดยาว

ความหมายเดียวกัน grand pause(แกรนด์ พอส) คือช่วงหยุดยาวในเพลงหรือหยุดทั้งวง เขียนย่อว่า G.P.