ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "H" 29 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
H Harpsichord ฮ้ารพซิคอรด (อังกฤษ) ฮาร์ปสิคอร์ด
คำอธิบาย

ชื่อเครื่องดนตรีในสกุลเครื่องลิ่มนิ้วรูปร่างคล้ายเปียโนแบบตั้ง เป็นต้นแบบของเปียโน ต่างจากเปียโนตรงที่เมื่อเคาะลิ่มนิ้ว สายลวดที่ขึงอยู่ภายในเครื่องจะถูกดีดหรือดึงด้วยกลไก  แต่สายลวดที่ขึงอยู่ภายในเปียโนจะถูกเคาะด้วยค้อน

เรียกนักดนตรีฮาร์ปสิคอร์ดว่าHarpsichordist(ฮาร์ปสิคอร์ดดิสต์)ฮาร์ปสิคอร์ดได้รับความนิยมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 - 18

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
H Harp ฮ้ารพ (อังกฤษ) ฮาร์ป
คำอธิบาย

ชื่อเครื่องดนตรีสกุลเครื่องสายประเภทพิณโบราณหลังใหญ่ มี47สายขนาดใหญ่มากจนต้องตั้งพื้นเล่นด้วยนิ้วสองมือดีดและลากผ่านสายมีกระเดื่องสำหรับใช้เท้าเหยียบเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงและสีสันของเสียง7 อัน ให้แต่ละอันควบคุมแต่ละตัวโน้ตในช่วงคู่ 8

ฮาร์ปมีมาตั้งแต่ 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช  เรียกนักดนตรีฮาร์ปว่า Harpist (ฮาร์ปปิสต์)

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
H Hallelujah / Halleluyah / Halleluia ฮัลเลลู้อิยา (ฮิบรู) ฮัลเลลู้ยา
คำอธิบาย

เป็นถ้อยคำในคัมภีร์ไบเบิลใช้เปล่งสรรเสริญและขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าด้วยจิตร่าเริง  แปลว่า        “ขอถวายพระพรแก่พระผู้เป็นเจ้า” ในเพลงชานต์เขียนคำสะกดว่า Alleluia และในสมัยคริสต์ศักราชที่ 17และ 18 มีสังคีตกวีนำพยางค์นี้ไปใช้ในงานนิพนธ์ดนตรีสอดประสานหลายแนว และบทที่มีชื่อเสียงที่สุดคือบทที่นิพนธ์โดย  แฮนเดิล (Handel) สังคีตกวีชาวเยอรมัน ที่ชื่อว่า เดอะ เมสไซอะ (Messiah)ดังโน้ตตัวอย่าง:

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
H Hook ฮุ้ก (อังกฤษ) ฮุก
คำอธิบาย

ท่อนเพลงที่ผู้นิพนธ์ใช้ทำนอง จังหวะและบทร้อง ที่ชวนจับใจ(Catchy แค้ตชี) เป็นกลเม็ดเด็ดพราย

พิเศษ ดึงดูดความสนใจของผู้ฟังให้อยากจดจำ มักเป็นท่อนที่ 3 หรือท่อนสร้อย (Refrain รีเฟรน)  ที่ใช้บรรเลงซ้ำHook แปลโดยพยัญชนะว่า เกี่ยว โยง เชื่อมเบ็ด ขอ

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
H Homophony เฮอม้อเฟอนี (อังกฤษ) โฮโมโฟนี
คำอธิบาย

ดนตรีประสานแนว

ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติเรียกว่า“สหศัพท์บรรสาน”เป็นชื่อเนื้อดนตรี(Textureเท็กซเชอร์) ที่ใช้เสียงเดียวเป็นเสียงเอกและเล่นสนับสนุนด้วยเสียงคอร์ดตัวอย่างเช่น  นักร้องคนเดียวขับร้องเพลงพร้อมกับดีดคอร์ดกีตาร์ดำเนินเสียงประสานคลอไปด้วยเป็นต้น