ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "L" 60 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
L L.V. แอววี (ฝรั่งเศส) แอววี
คำอธิบาย

อักษรย่อของ  Laisser  Vibre   เลเซ วิเบรอ

ทำให้เสียงสั่นสะเทือน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
L Lyric ลี้ริก (อังกฤษ) ลี้ริก
คำอธิบาย

บทร้อง 

ตรงกันกับคำว่า Text,  words

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
L Letter notation เล้ตเทอรโนเท้เชิ่น (อังกฤษ) เล้ตเทอรโนเท้เชิ่น
คำอธิบาย

โน้ตตัวอักษร

โน้ตตัวอักษรภาษาอังกฤษ 7 ตัวแรก คือA  B C  D  E  F  G  ที่นักปราชญ์ด้านดนตรีกำหนดให้ใช้แทนขั้นเสียงดนตรี 7 ขั้นใน 1 ช่วงทบ ตามลำดับเสียงต่ำขึ้นไปหาเสียงสูง และถ้าเรียงลำดับอักษรในกุญแจเสียงตามธรรมชาติ (Natural key แนะเชอเริล คีย์) ต้องตั้งต้นอนุกรมที่อักษร C และเรียงลำดับเป็น C  D  E  F  G  A B ซึ่งใช้แทนเสียง โด เร มี ฟา โซ ลา ที(Do Re Me Fa Sol La Ti) ใน 1 ช่วงทบได้ลงตัวพอดี โน้ตตัวอักษรเหมาะสำหรับการใช้สอนเรื่องขั้นเสียงในมาตราเสียง  (Scale สเกล)ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติศัพท์เรียกโน้ตตัวอักษรว่า “สังกรณ์อักษร” เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า“มิ้วสิเคิล แอ๊ลเฟอเบตส์” (Musical alphabets)เทียบกับโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นได้ดังนี้

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
L Loure ลู้เร (ฝรั่งเศส) ลูร์
คำอธิบาย

ลักษณะหนึ่งของการใช้คันชักสีให้ตัวโน้ตใต้เครื่องหมายโยงเสียงมีเสียงแตกจากกันเล็กน้อย

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
L Leicht ไลคท (เยอรมัน) ไลคท
คำอธิบาย

ตามสบาย  บางเบา